Események betöltése

SAVUOT – A Bálint Ház Éjszakája

  • Ez az esemény elmúlt.
   
Szabadság-e a hatalom? Hatalom-e a szabadság?

Idén is várunk Savuoti éjszakai tanulásunkra minden érdeklődőt!

A hatalom és a szabadság kérdései mindig is szorosan összefonódtak a történelem során. De vajon mit jelentenek ma ezek a fogalmak? Mikor sérti a másik szabadságát az, amit hatalmunkban áll megtenni? Tényleg szabadnak mondhatjuk magunkat attól, ha több választási lehetőségünk adódik? Lehetünk-e szabadok, ha a felettünk álló hatalom nem nyíltan korlátozza lehetőségeinket? És egyáltalán, milyen típusú hatalmak és szabadságok határozzák meg ma az életünket?

Mindezekre keressük a válaszokat az irodalom, az oktatás, a politika, a pszichológia, az emberi jogok szakértőivel – és a közönséggel.

Akik biztosan velünk lesznek: Dr. Balázs Gábor, Bálint Irodalmi Szalon: Diószegi Endre és Szántó Eszter, Berente Ilona, Boda Zsolt, Colin Bulka, Deutsch Péter rabbi, Eperjesi Ágnes, Ercse Kriszta, Dr. Gálhidy László, Győri Gábor, Hermann Veronika, Hadas Miklós, IttésMost Társulat, Katz Dávid, Kelemen Katalin rabbi, Novák András, Nógrádi Noá, Oltai Kata, Ónody-Molnár Dóra, Radó Péter, Salamon András, Sebhelyi Viktória, Schmidt Erika, Schwajda Gergő, Talmud nem csak Nőknek/Talmud not only for Women, Tóth Krisztina, Tóth Zsuzsa, Ziss Mariann és TE 

A lista bővül.

Az angol sáv programját itt találja, illetve lejjebb, a részletes programban is. 

Miért pont éjjel? 

Savuot a TÓRA ÁTADÁSÁNAK ÜNNEPE. Ilyenkor végigtanuljuk az éjszakát – így tesszük jóvá, hogy a hagyomány szerint nem vártuk ébren a Tórát. Beszélgetünk, vitatkozunk, együtt gondolkodunk.

Játék – Nyeremény 

Akik az utolsó előadást is végigtanulják velünk, azok között egy igazán különleges Bálint Ház ajándékot sorsolunk ki.

Részletes program 

22:00 és 03:00 között párhuzamos sávokban futó, 45 perces előadásokkal várunk, de idén lesz rendhagyó, 60 perces sáv is (amelyik 00:00-kor kezdődik). Minden előadást 15 perc frissítő szünet követ, amikor kóser finomságokról is gondoskodunk. Az utolsó program hajnali 04:00-kor ér véget.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az angol sáv programja még szervezés alatt áll.
A program ingyenes!

 

20:00  Kapunyitás

20:25 Megnyitó: Tóth Krisztina, író
20:30 – 21:45
Test, lélek, társadalom – kerekasztal beszélgetés
Hogyan születünk? És miért fontos ez? S amikor már itt vagyunk, hová érkezünk? Milyen jogok, védelmek, szabadságok járnak nekünk gyermekként, felnőttként, nőként, férfiként? És vajon megkapjuk-e ezeket? Milyen hatalmak és kényszerek írják felül azt, ami egy szabad élethez elengedhetetlen (lenne)? Vajon tényleg hagyja a társadalom, hogy szabadon döntsünk életünk fontos kérdéseiben? A rendhagyó beszélgetést Eperjesi Ágnes képzőművész alkotásainak rövid bemutatása strukturálja.
RésztvevőkEperjesi Ágnes (képzőművész), Hadas Miklós (szociológus), Schmidt Erika (EMMA Egyesület), Sebhelyi Viktória (UNICEF). Moderátor: Ónody-Molnár Dóra (újságíró, riporter)
Bálint Irodalmi Szalon Extra Kiadás: Szabadság-e a hatalom? Hatalom-e a szabadság?
Diószegi Endre irodalomtanár és Szántó Eszter főszervező
A 18-19. század társadalmi és politikai eszménye a szabadság fogalmi meghatározása és gyakorlati megvalósítása körül forog. A felvilágosodás eszmerendszerét értelmező Kant a „Mi a felvilágosodás?” kérdésre az alábbi választ adta: „A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából. Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék.” (A tiszta ész kritikája) Kant tehát közvetett módon a szabadságot az emberi értelem biztosította autonóm cselekvés lehetőségében fogalmazta meg. Montesquieu szerint : „A szabadság az a jog, hogy mindenki megteheti azt, amit a törvények megengednek, és ha valamely állampolgár megtehetné azt, amit a törvények tiltanak, nem lenne többé szabad, mert erre meglenne másoknak is a lehetősége.”  (A törvények szellemében) A téma irodalmi és más művészeti megközelítésével is készülünk: Defoe-tól Dosztojevszkijig és Chaplintól a Lopott idő-ig kalauzoljuk beszélgetőtársainkat.
22:00-22:45
Van-e konfliktus szabadság és demokrácia között?
Boda Zsolt, kutató, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
A mai liberális demokráciák egyfelől az egyéni szabadság intézményesítésének (liberalizmus), másfelől a többségi döntéshozatal, vagyis hatalomgyakorlás (demokrácia) elvére épülnek. A liberális demokráciák populista kritikájában rendre előkerül, hogy a két elv végső soron ellentmond egymásnak: a szabadságjogok intézményesítése (az emberi jogok kiterjesztése, az alkotmány, a nemzetközi jogvédelem stb.) korlátozza a demokratikus hatalomgyakorlást, így a liberalizmus mai térnyerése már antidemokratikus. Ugyanakkor jó érvek szólnak amellett, hogy a szabadság korlátozása a demokrácia minőségét is aláássa. Az előadás elméleti megfontolások és gyakorlati problémák fényében igyekszik rávilágítani szabadság és demokrácia időnként szövevényes összefüggéseire.
A tömegek szabadsága – Popkultúra, identitás, cenzúra
Hermann Veronika, egyetemi adjunktus, ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék
Az előadás néhány jól ismert hazai és amerikai példán keresztül mutatja be a népszerű kultúra termékei mögött húzódó kulturális, politikai és ideológiai viszonyrendszereket, és azt a kérdést is felteszi, hogy vajon a popkultúrában exponált identitásmodellek szükségszerűen felszabadítóak avagy szükségszerűen elnyomóak-e.
„Nem hatalommal és nem erővel…”
Kelemen Katalin, rabbi, Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség
Szemelvények a hatalom és az autoritás kérdéseiről a judaizmusban. Siúrunkban ízelítőt kapunk a T’nach, a midrás irodalom, a  középkori filozófia és a modern imakönyvek szövegeiből.
English Track: 
Fares Saeb, Deputy Chief of Mission, Embassy of Israel, Budapest, Hungary
Behind the curtains
The presentation will discuss the integration of minorities into the Israeli society, and the rights and possibilities for a free debate.
23:00-23:45
Észak-Korea – a szabadság teljes hiánya
Novák András, az ATV külföldi és háborús tudósítója, az NKE oktatója
Novák András eddig 125 országban járt és készített riportokat a világ legveszélyesebb helyeiről, válságövezeteiről és katasztrófáiról.  Most bejutott Észak-Koreába. A világ legzártabb és legdiktatórikusabb országában töltött egy hetet. 25 perces filmet készített az ottani életről illetve arról, hogyan fogadják a külföldi újságírót, mit tehet meg és mi az, amit megtiltanak. Megismerhetjük az ottani elhárítás módszereit, azaz azt, hogyan figyelik és tesztelik a külföldieket. Bepillanthatunk az észak-koreaiak mindennapjaiba és a diktatúra működésébe. Láthatjuk, milyen az élet a szabadság teljes hiánya mellett és azt is, hogyan tartja fent a hatalmát a KIM család három generáció óta.
FERi – Feminista Projekt Galéria
Oltai Kata, művészettörténész, kurátor
A 70-es évektől kezdve a feminista és a női szempontú érdekérvényesítő mozgalmak saját helyszíneket, tereket hoztak létre, ahol saját maguknak, vagy éppen szélesebb társadalmi közeg számára formálhattak véleményt. Előadásában igyekszik felvázolni néhány kulcsfontosságú példa alapján, hogy az elmúlt 50 évben milyen típusú helyszínek és projektek tettek lépéseket a feminista és a női szempontú szabadsággyakorlás ügyében, elsősorban a képzőművészet terepén. Ezek a független helyek fontos szerepet töltöttek be a társadalmi és a szűkebb szakmai hatalmi diskurzusok és egyenlőtlenségek megvilágításában majd lebontásában. A négy éve Budapesten nyitott nonprofit Feminista projekt galéria (FERi) mint esettanulmány kerül bemutatásra, mely egy sajátos, neokonzervatív társadalmi kontextusban jött létre, és működik azóta is önfenntartó, szabad struktúrában.
Létezik-e szabadság a zsidó valláson belül?
Deutch Péter, rabbi, MAZSIHISZ
A Tóra és a Talmud történetei alapján vizsgálja az előadás, létezik-e szabadság a zsidó valláson belül. Egyáltalán, mit jelent az, hogy szabadság? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat a tanulás során.
English Track: 
Democracy, Populism and Post-Democracy
Győri Gábor, Senior Analyst, Policy Solutions
Few things are as obvious as the crisis of democracy. The liberal democratic superstructure that has generated unprecedented levels of individual freedom and well-being in most of Europe and a few countries beyond is creaking ominously under the heavy footsteps of  populist challengers everywhere. If the structure built jointly by democrats of a wide variety of worldviews, including liberals, conservatives, social democrats and Christian democrats, collapses, it might bring down with it the foundations of peace, security, development and progress. We all need to be worried about this, especially in a country such as Hungary, which is one of the fault lines of the global tectonic shift we see today. At the same time, a defense of liberal democracy cannot be blind to its flaws. For one, populists are not only successful because they play dirty but also because they capture some essential aspects of life today. At the same time, the modern form of democracy is itself an old structure that appears ill-suited for tackling these challenges; like any regime in turbulent times, democracy needs to change to survive. Although the former, that is the proper understanding of populism, is often discussed, thinking about democracy structurally is less typical. Instead, among the proponents of liberal democracy the prevailing (and understandable) sentiment is one of circling the wagons. But this is arguably the time when the champions of democracy need to start thinking about how their preferred regime could be adapted to a changing society in the 21st century. These are the issues I would like to discuss in my presentation, merely as a diagnostician, without the promise of anything more than an overview of the challenges.
00:00-01:00 (Ez a sáv 60 perces!)
A TALMUD NOW / TALMUD NOT ONLY FOR WOMEN bemutatja:
Talmud a Színpadon: A szabadság hatalma. Improvizációs színházi est Dr. Balázs Gábor eszmetörténész közreműködésével
A Talmud lenyűgöző intellektuális bátorsággal és kreativitással kezeli a tórai szövegeket, és átemeli azokat a saját környezetébe. Az Itt és Most Társulathasonlóképp bánik a talmudi történetekkel saját korunkban; ötletesen újraértelmezi, újra írja azokat. Sosem lehet előre tudni, vajon meddig tart és hogyan végződik egy-egy jelenet. A talmudi történetek témája ezúttal a hatalom és szabadság kapcsolata lesz.
Képekbe kapaszkodva, avagy: a filmoktatás szenvedélye
Salamon András filmrendező, egyetemi oktató és Katz Dávid, a 24.hu videó újságírója
Eltérő életutak kereszteződése egy filmiskolában. A beszélgetés résztvevői sok mindenben különböznek egymástól, de egy valamiben mégis szellemi rokonságot mutatnak: a kamaszkori iskolakerülésben. Ehhez képest – más és más élmények hatására – azonos következtetésre jutottak, amikor megfogalmazódott, hogy a hatalommal szemben nem marad más lehetőség, mint a személyes integritás kialakítása, megőrzése, aminek viszont alapfeltétele a tanulás. Mennyire fontos az önismeret, a pontos helyzetértékelés, a döntéseink állandó kontrollja? Szóba kerül a magyargéci Roma Filmiskola, mint az utóbbi évek egyik legsikeresebb integrációs programja, illetve kitérünk a hazai film-és média ipar új perspektíváira is.  A beszélgetés részeként levetítjük a „Tíz év múlva” című, 2012-es filmet, melyet Salamon András tanítványai készítettek a Roma Filmiskolában.
English Track:
The Freedom to be Religious (or not) in Israel 
Colin Bulka, Professional Development Manager of Yesod. In recent years he has been Director of JDC in Hungary and Programme Director at JW3, London’s first Jewish Community Center
In this session, through case studies, discussion and learning about the situation, we will touch on issues such as the Jewishness of the Jewish state, the relationship of religion and state in a modern democracy and issues of coercion and respect. Through this you’ll be encouraged to think about what is your personal vision of a Jewish state and how this compares to other such visions.
01:15-02:00
Mi az az „empowerment”? 
Nógrádi Noá (PhD), politikafilozófus, nőjogi szakértő és aktivista
Az empowerment fogalmára még nem sikerült pontos magyar megfelelőt alkotni. Eredeti értelmében annak fontosságát igyekszik megragadni, hogy elnyomott személyek és társadalmi csoportok, (különös tekintettel a nőkre), megerősödjenek, eszközöket és felhatalmazást nyerjenek a maguk feletti rendelkezésre és érdekeik érvényesítésére. Bizonyos értelemben a fogalom egyesíteni igyekszik a szabadság és a hatalom fogalmát. Használata azonban némileg felhígult az utóbbi időben, különösen a feminista diskurzusban – ahol például előfordul, hogy a liberális irányzat képviselői akár a rúdtánc, a smink, vagy a szexi ruhadarabok “empowering” erejéről nyilatkozzanak. Rövid bevezetés után arról beszélgetünk majd, hogy mit jelent, mit jelenthet az “empowerment”, hogy mik a fogalom korlátai, hogy miért lehet mégis fontos, és hogy valódi megerősödésnek és felszabdulásnak tekinthetjük-e azt, amikor nőként olyan keretek között érezzük “erősnek” magunkat, amelyeket férfiak igényei határoznak meg.
Szabadság és hatalom az oktatásban
Ercse Kriszta és Radó Péter, oktatáskutatók
Az előadás a tanszabadság kettős értelmét járja körül: mit jelent a tanítás szabadsága (az oktatók és az oktatási intézmények autonómiája) szempontjából, s mit jelent a tanulás szabadsága (a tanulók és szüleik) szempontjából. Az előadás konkrét problémák és dilemmák segítségével mutatja be, hogy az elmúlt harminc év során az állam (a „hatalom”) hogyan alakította a tanszabadság kiterjedését.
Transzgenerációs hatások a döntéseinkben
Berente Ilona, pszichológus és Tóth Zsuzsa, családterapeuta
Valóban szabadon választunk, vagy csak szeretnénk ezt gondolni? Az életünk nagy döntéseit mi hozzuk, vagy az előző generációk hangja visszhangzik bennünk? Döntéseinket, választásainkat meghatározó üzenetek az előző generációtól – üzenet vagy elvárás?
Az előadók a Bárányfelhő fejlesztő és terápiás központ szakemberei.
02:15-03:00
Mennyit ér a hatalom?
Schwajda Gergő, főszerkesztő, ATV Híradó
Mi az ára a hatalomnak?  Hogyan változtat meg a hatalom? Mennyit ér meg küzdeni a hatalomért? Hol van a határ, ahol már többet rombol a kétségbeesett vágy az uralkodásra és az irányításra, mint amennyi hasznunk van belőle? Miért ragaszkodunk mégis, ennek ellenére is a hatalmunkhoz? Miért félünk elengedni a hatalmat? És mit lát a tévénéző, újságolvasó a hatalomból? Hogyan tudja a média kontrolálni a hatalmat? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a közönséggel együtt.
Erdőfogyasztó társadalom
Dr. Gálhidy László, erdővédelmi programvezető, WWF Magyarország
Túl sok fát vágunk ki, miközben egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy az erdei ökoszisztéma sok mást is nyújt számunkra. Kritikus évtizedek előtt állunk: szerte a világban pótolhatatlan értékeket veszthetünk el, vagy őrizhetünk meg biztonsággal, ha ráeszmélünk, hogy ez a mi túlélésünket is szolgálja.
A reziliens idegen
Ziss Mariann, klinikai pszichológus
A terror fenyegetettség napról napra formálja a zsidó közösségeket. Európai zsidó iskolákban folytatott vizsgálataink alapján beszélgetünk a formálódás kollektív folyamatairól, régi-új identitás alakulásáról, az áldozati és hősi szerep váltakozásáról szól.
03:15-04:00
Isten, haza, természet és szabad akarat
Dr. Balázs Gábor eszmetörténész záróelőadása
Kevésbé szabad egy elvhű, törvénytisztelő, felelős állampolgár mint egy elvhű, vallási törvényeket tisztelő személy? Az önként vállalt korlátok a szabadság csökkenését jelentik?  A vágyainknak, ösztöneinknek való engedelmeskedés jelenti a szabadságot? Ki a szabadabb, az, aki az ösztöneinek engedelmeskedik, vagy az, aki az ösztöneit szabályozza? Van egyáltalán értelme még ösztönökről és gondolatokról beszélni, és maradt értelme a szabad akarat fogalmának a modern agykutatás eredményeinek ismeretében? Ez előadás elsősorban ezeket a kérdéseket fogja körbejárni és garantált kognitív diszkomfortot ígér minden hallgatónak.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A program ingyenes!

Helyszín 

Bálint Ház (1065, Révay utca 16.)

Szervező 

Az est főtámogatója a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (MAZS), amely 1991-ben jött létre, az The American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) magyarországi szervezeteként. A kiemelten közhasznú szervezet célja, hogy hozzájáruljon a zsidó identitás kialakításához és megtartásához.
A MAZS Alapítvány hazánk legnagyobb zsidó humanitárius szervezete. Küldetése 26 éve változatlan: jóléti és szociális programok keretében segítséget nyújt elsősorban idős holokauszt-túlélőknek és rászoruló gyermekes családoknak. Ezenfelül közösségépítő és önkéntes programjaival erősíti a zsidó identitást és összetartozást. Az elesettek iránti felelősségvállalást évről évre nagyobb energiákkal, ám kifinomultabb eszköztárral valósítja meg, amely a támogatottak testi és lelki egészségét egyaránt szem előtt tartja.

A JDC/Joint „újkori” története Magyarországon, 38 év illegalitás után 1991-ben indult újra, ekkor hozta létre a nemzetközi szervezet a ma is működő MAZS Alapítványt. Elsőként az idős túlélők megsegítésére megalakult a Holokauszt Túlélők Programja. Kezdetben a legfontosabb feladat a segélyek folyósítása volt, de fokozatosan előtérbe került a rászorulóknak nyújtott szolgáltatáscsomagok kidolgozása, bevezetése és rendszerbe foglalása, valamint a kapcsolatépítés és a közösségi élet felélesztése is.

Az alapítvány jelenleg három fő területen – Szociális támogatás, Közösségépítő programok és Általános humanitárius programok – 9 programot működtet: Bálint HázHolokauszt Túlélők ProgramjaIntergenerációs ProgramJaffe Zsidó CsaládsegítőJudafest Utcafesztivál és Zsidó Filmfesztivál (ZSIFI) és a Narancsliget Adományközpont.

Ingyenes program.

   

hagyomány: SAVUOT – A Bálint Ház Éjszakája | Bálint Ház

Közösségi térként találkozásokat kínálunk generációk, zsidóságok, perspektívák között, találkozásokat önmagunkkal, zsidóságunkkal, közösségünkkel, és a társadalommal.

  • Zsidónak lenni nem kerül pénzbe, a zsidó média viszont nincs ingyen.

    Támogasd te is Magyarország egyik legolvasottabb zsidó lapját, a Kibic Magazint!

    Támogatom»