Zsidó Közösségi Fórum

 

Mi vagyunk a Zsidó Közösségi Fórum Szövetség! Mi, 20-an a zsidó civil szervezetek közül azt gondoljuk, hogy nem csak akarunk, de képesek is vagyunk együttműködni. Célunk, hogy a világi zsidóság számára kapcsolódási lehetőséget nyújtsunk a zsidó identitásuk megéléséhez, és hogy segítsük a zsidóság integrációját a társadalom egészébe.

Hosszú távon olyan Magyarországon szeretnénk élni, ahol a társadalom tagjai elfogadóak, az ország a kisebbségeiből erőt merítenek, és büszkék a sokszínűségre. Mert ahogy István király intelmeiben is olvashatjuk: az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Mert az olyan ország, amelynek tagjai nyitottak és kíváncsiak egymásra, képesek kezelni konfliktusaikat, megtapasztalhatják ennek gazdasági és társadalmi előnyeit is. A változás mindannyiunk érdeke!

E cél eléréséhez fontosnak tartjuk a párbeszédet és az együttműködést mind a többség és a zsidóság, mind pedig a zsidóság és a többi kisebbség között. Mert fel kell végre ismernünk, a társadalom tagjai csak együtt lesznek képesek változást elérni. Mert fel kell végre ismernünk, hogy bizonyos helyzetekben a társadalom minden tagja egy-egy kisebbséghez tartozik.

Ismerjük meg egymás kultúráját! Nézzük meg, mi az, ami speciálissá tesz minket a többiekhez képest, és melyek a közös értékeink! Csak így tudunk együttműködni egy befogadóbb, nyitottabb, gazdagabb, toleránsabb és így boldogabb társadalom kialakítása érdekében.

Ezért szeretnénk minél szélesebb körű együttműködéseket kialakítani az országban élő vagy határon túli nemzetiségekkel, kisebbségekkel – nemre, színre, vallásra, származásra való tekintet nélkül. És szeretnénk, ha tagszervezeteink minél több lehetőséget kapnának a kapcsolatteremtésre, önmaguk megmutatására, a másik megismerésére és a közös cselekvésre. Ennek érdekében működtetjük mind a Zsidó Közösségi Fórum Szövetséget, mind pedig a www.akibic.hu portált.

Építsük együtt a bizalmat, építsük együtt a párbeszédet!

We are the Jewish Community Forum Association! We, 20 of the Jewish NGOs, think we not only want but are able to work together. Our goal is to provide secular Jewry with an opportunity to connect to live their Jewish identity and to help integrate Judaism into society as a whole.

In the long run, we want to live in a country where society is accepting, draws strength from its minorities, and is proud of its diversity. For, as we read in the admonitions of King Stephen, a country where only one custom is followed and one language is spoken is weak and fragile. For a country whose people are open and curious about each other, and able to manage their conflicts, can experience economic and social benefits. Change is in everyone’s interest! 

To achieve this goal, we consider dialogue and cooperation both between the majority and the Jewish community and between Jews and other minorities important. Because we must finally recognize, members of society will only be able to bring about change together; because we must finally recognize that in certain situations, every member of society can belong to a minority.

Get to know each other’s culture! Let’s see what makes us special to others and what our common values ​​are! Only in this way can we work together to create a more inclusive, open, prosperous, tolerant and thus happier society.

That is why we want to establish the widest possible cooperation with nationalities and minorities living in the country or abroad – regardless of gender, color, religion or origin. And we want our member organizations to have as many opportunities as possible to network, show themselves, get to know each other, and act together. To this end, we operate both the Jewish Community Forum Association and the www.akibic.hu portal.

Let’s build trust together, let’s build dialogue together!

Alapértékeink

Átláthatóság Működésünk minden aspektusa nyilvános és elérhető, és az egymás közötti kommunikáció nyitott és egyenes.

Partnerség Mindenkit türelmesen végighallgatunk, végig, azaz végig, empatikusan és a közös megoldás kialakítására koncentrálva reflektálunk.

Támogató A pozitív dolgokból kiindulva segítjük a fejlődést.

Modernség Új utakat és megközelítési módokat keresünk és használunk fel.

Nyitottság Bármilyen területen működő zsidó szervezet csatlakozhat hozzánk.

Tagjaink

2B Galéria

B’nai B’rith Budapest Páholy

Bálint Ház

Izraeli Kulturális Intézet

Az Élet Menete Alapítvány

Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség

MAZS Alapítvány

Gólem Színház

Maccabi VAC

Centropa Alapítvány

Bét Orim Reform Zsidó Közösség

Hanoar Hacioni

Hasomer Hacair

Haver Alapítvány

Klezmerész Kulturális Egyesület

Judafest

Limmud Magyarország

Magyar Zsidó Kulturális Egyesület

MAZSIHISZ Ifjúsági Csoport

Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola