Egyenlőség, megértés, együttműködés: reformzsidó alapvetések

“Mi, reformzsidók hiszünk a meggyőzés erejében, Izrael közösségének egységében, a nők és férfiak teljes egyenjogúságában, az együttműködésben és a pluralizmusban.”  A Bét Orim és a Szim Salom reform zsidó egyházak közös hitelveket tettek közzé.

A zsidó világban óriási változások zajlanak éppen Amerikától Izraelig, mindannyiunknak számot kell vetnünk felelősségünkkel és lehetőségeinkkel.

Erre teszünk kísérletet mi is az alábbi, progresszív zsidó alapvetések megfogalmazásával, amelyek az együttműködésre, a bizalomra és mindenki méltóságának elismerésére épülnek, úgy, ahogy a Tóra tanítja.

Mi, reformzsidók hiszünk a meggyőzés erejében, Izrael közösségének egységében, a nők és férfiak teljes egyenjogúságában, az együttműködésben és a pluralizmusban. Azt azonban nem hisszük, hogy egyedül nekünk lehet igazunk.

Hitet teszünk a következők mellett.

  1. Hiszünk a nők és férfiak teljes vallási egyenjogúságában

Mély meggyőződésünk szerint kulcskérdés a nők és a férfiak teljes – a vallási, spirituális életre is kiterjedő – egyenjogúsága, elvi okokból is, és azért is, mert a modern társadalmakban az egyenlőség egyre inkább megvalósul az élet minden területén. Ha azt akarjuk, hogy a vallásgyakorlat eleven maradjon, összhangban álljon az értékrendünkkel, meg kell teremteni a nők és férfiak közötti teljes vallási egyenlőséget.

Ma Magyarországon meglepő módon szinte csak a reform zsinagógákban ülhetnek le egymás mellé nők és férfiak, férjek és feleségek, szerelmespárok, miközben a nemi egyenlőség eszméje máshol már az ortodox zsidó világban is megjelent. Az Egyesült Államokban és Izraelben már ortodox rabbinők is teljesítenek szolgálatot.

Reméljük, ezek a nemzetközi folyamatok elindulnak majd itthon, Magyarországon is, és nemsokára egyre többen leszünk a nemi egyenjogúság alapeszméjének hívei. A nemi egyenjogúság megvalósítása biztosítja azt is, hogy a temetéseken a legnagyobb gyász megélésében ne legyenek egymástól elszakítva az apák és lányaik, anyák és fiaik, férjek és feleségeik, testvérek, továbbá, hogy a nők is mondhassanak Káddist.

  1. Hiszünk benne, hogy hozzánk tartoznak a vegyes házasságból származók is

A hozzáférhető adatok szerint ma már a magyar zsidó népesség elsöprő többsége „vegyes házasságokból” származik, „vegyes házasságokban” él, vagy a gyermekei, unokái élnek vegyes házasságban. Azokat az embereket, akik keresik a kapcsolatot a családtörténetük zsidó vonatkozásaival, a saját zsidóságukkal, a hagyománnyal, a Tannal, minden módon segítenünk kell ebben a keresésben és a tanulásban. Fontos nekünk, hogy ők és családtagjaik egyaránt otthonra találhassanak a közösségeinkben.

  1. Hiszünk az érthető, átélhető imádkozásban és tanulásban

Célunk, hogy a zsinagógáink befogadóak legyenek. Nagyon sokan, akik kapcsolódnának a judaizmushoz, nem találják helyüket a zsinagógákban, nem értik az imákat, a rituálék hosszúak és érthetetlenek számukra. Mi az imák szövegein keresztül  tanítani is kívánunk. Megkeressük szertartásaink lényegi vonásait, átláthatóbbá, rövidebbé, átélhetőbbé tesszük imaalkalmainkat. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy beszéljünk arról, hogyan hatja át mindennapjainkat a Tóra tanítása. A zsidó hagyomány végtelen bölcsesség és szentség hordozója, tanulmányozása öröm és épülés forrása. Gazdagsága lenyűgöző. Felelősségre, gondolkodásra, tudatosságra tanít. A mindenkori mai életünkhöz is szól, iránymutatást nyújt.

LMBTQ zsidó istentisztelet a Bálint Házban
  1. Hisszük, hogy a rabbi a közösség szolgálója, oktató és segítő

A kortárs rabbi meggyőződésünk szerint nem a tudás és hatalom egyedüli letéteményese, elsősorban nem is vallásjogi döntnök. A rabbi a híveinek lelki vezetője, tanítója, bizalmasa, a közösség építője, segíti, ösztönzi a közössége tagjait zsidóságuk minél teljesebb megélésében.  Nem áll fölötte híveinek, ellenkezőleg, nekik tartozik elszámolással, szolgálja őket, nem követeli meg, nem várja el a tiszteletet, tudja, ki kell vívnia.

A reform közösségekben világszerte a hierarchikus, tekintélyelvű vezetési modellt a demokratikus, csapatmunkában való működés váltja fel.

5. Hiszünk a zsidó közösség egységében és az együttműködésben

Az igazság a vitában mutatkozik meg, ahogy a talmudi hagyományból is látszik. Aki azt gondolja, mindenben igaza van, semmit sem ért. A reformzsidóság nem tekinti magát különbnek egyetlen zsidó irányzatnál sem, örömmel működik együtt bárkivel jó ügyek érdekében. Őszintén hiszünk a meggyőződéseinkben, nem tekintjük fenyegetésnek másoknak a mieinktől eltérő meggyőződéseit. Komolyan vesszük a talmudi alapelvet, hogy, irányzattól függetlenül, minden zsidó felelős minden zsidóért.

 

Mindenkit, akit vonz az, ahogyan mi éljük a zsidóságunkat, jöjjön bárhonnan, tartson bárhová, szeretettel várunk a közösségeinkbe.

Akit részletesebben is érdekel a reformzsidóság, számos írást találhat róla immár magyarul is. Ezek közül szeretnénk néhányat ajánlani:

Kelemen Katalin: Visszaadni Istennek elvesztett szövetségesét

Új kérdések és válaszok a progresszív zsidóságban

http://mek.oszk.hu/11600/11687/11687.pdf 461-471. oldal

in: Zsidóság – tradicionalitás és modernitás

Tisztelgő kötet Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából

szerk.: Bíró Zsuzsanna Hanna – Nagy Péter Tibor

Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2012

Raj Ferenc: Mi is a reformzsidóság?

https://akibic.hu/2018/05/14/mi-is-a-reformzsidosag/

  • Zsidónak lenni nem kerül pénzbe, a zsidó média viszont nincs ingyen.

    Támogasd te is Magyarország egyik legolvasottabb zsidó lapját, a Kibic Magazint!

    Támogatom»

Facebook
Twitter
Tumblr
Email
WhatsApp