“Szkéné Színház” venue bejegyzései.

 • 19:00
  mocskosszájú gengszterdráma 16 éven felülieknek Egy kockázatos bankrablás, és egy kockázatos rendőri akció.Egy gengszter, aki fiaként szereti a beépített rendőrt, és egy gengszterfőnök, aki elnyomja a fiát.Egy világ, ahol mindenki mindenkit lenéz, mindenkit szid és mindenki mindenkivel szövetkezik. Aztán mindenki rajtaveszt.Egy film, amit mindenki látott, de senki sem tanult belőle.Apropó, ti láttátok a Saul fiát? Dzsóbácsi, a góré: FODOR TAMÁSKicsidzsó: BERCSÉNYI PÉTERA Szerb: NAGYPÁL GÁBORA Román: MUCSI ZOLTÁNAz Ukrán: KIRÁLY ATTILAA Cigány: KASZÁS GERGŐA Tót: KATONA LÁSZLÓA Zsidó: SZIKSZAI RÉMUSZA Rendőr: KOVÁCS KRISZTIÁNBerkovics, ezredes: KARDOS RÓBERTHalálangyal, a Dead Line Airlines Stewardess: PÁLMAI ANNA Aki mindig velünk van: Huszár Zsolt díszlettervező: VARGA-JÁRÓ ILONAjelmeztervező: KISS JULCSIdramaturg: SZIKSZAI RÉMUSZvideo: ÚJVÁRI CSABAfény: MERVEL MIKLÓShang: MOLNÁR PÉTERszakmai tanácsadó: AMBRUS ATTILAa rendező munkatársa: GYULAY ESZTERrendező: SZIKSZAI RÉMUSZ
 • 19:00
  A mi osztályunk megrázó elbeszélés az egyéni és közös bűnről, a felelősségről, az igazságról, melyre úgy tűnik, senkinek nincs szüksége. A lengyel Słobodzianek egy iskolai osztály diákjainak sorsát követi, tíz lengyel és zsidó diák személyes elbeszélésének és megrendítő visszaemlékezésének tükrében mutatja be hazája részvételét a XX. század borzalmaiban 1925-től napjainkig. A felhőtlen gyermekkor küszöbén kitör a világháború, az osztályt először a bolsevik diktatúra, később a fasiszta terror, majd ismét a kommunista önkény szakítja ketté. A különféle ideológiák elterjedésével elmélyülnek a kölcsönös ellentétek, a jóbarátok árulások aktív résztevőivé és az egymás elleni erőszak áldozataivá válnak, kezdeti gondtalan közös játékuk a felnőttkor elérésével rémtörténetek sorává alakul. Az autentikus események részleteit felhasználó darab nem csupán a XX. századi komplikált lengyel-zsidó-német-orosz kapcsolatok elé kíván tükröt állítani, hanem egyetemes üzenetet hordoz az emberek közötti...
 • 19:00
  A lengyel Słobodzianek egy iskolai osztály diákjainak sorsát követi, tíz lengyel és zsidó diák személyes elbeszélésének és megrendítő visszaemlékezésének tükrében mutatja be hazája részvételét a XX. század borzalmaiban 1925-től napjainkig. A felhőtlen gyermekkor küszöbén kitör a világháború, az osztályt először a bolsevik diktatúra, később a fasiszta terror, majd ismét a kommunista önkény szakítja ketté. A különféle ideológiák elterjedésével elmélyülnek a kölcsönös ellentétek, a jóbarátok árulások aktív résztevőivé és az egymás elleni erőszak áldozataivá válnak, kezdeti gondtalan közös játékuk a felnőttkor elérésével rémtörténetek sorává alakul. Az autentikus események részleteit felhasználó darab nem csupán a XX. századi komplikált lengyel-zsidó-német-orosz kapcsolatok elé kíván tükröt állítani, hanem egyetemes üzenetet hordoz az emberek közötti megértés – és megértés szándékának – hiányáról, illetve arról a történelmi folyamatról, midőn az ártatlan tréfák, felelőtlen kijelentések és...
 • 19:00
  Egy kockázatos bankrablás, és egy kockázatos rendőri akció. Egy gengszter, aki fiaként szereti a beépített rendőrt, és egy gengszterfőnök, aki elnyomja a fiát. Egy világ, ahol mindenki mindenkit lenéz, mindenkit szid és mindenki mindenkivel szövetkezik. Aztán mindenki rajtaveszt. Egy film, amit mindenki látott, de senki sem tanult belőle. Apropó, ti láttátok a Saul fiát? Dzsóbácsi, a góré: FODOR TAMÁS Kicsidzsó: BERCSÉNYI PÉTER A Szerb: NAGYPÁL GÁBOR A Román: MUCSI ZOLTÁN Az Ukrán: KIRÁLY ATTILA A Cigány: KASZÁS GERGŐ A Tót: KATONA LÁSZLÓ A Zsidó: SZIKSZAI RÉMUSZ A Rendőr: KOVÁCS KRISZTIÁN Berkovics, ezredes: KARDOS RÓBERT Halálangyal, a Dead Line Airlines Stewardess: PÁLMAI ANNA Aki mindig velünk van: Huszár Zsolt díszlettervező: VARGA-JÁRÓ ILONA jelmeztervező: KISS JULCSI dramaturg: SZIKSZAI RÉMUSZ video: ÚJVÁRI CSABA fény: MERVEL MIKLÓS hang: MOLNÁR PÉTER szakmai tanácsadó: AMBRUS ATTILA a rendező munkatársa: GYULAY ESZTER rendező: SZIKSZAI RÉMUSZ
 • 19:00
  Egy kockázatos bankrablás, és egy kockázatos rendőri akció. Egy gengszter, aki fiaként szereti a beépített rendőrt, és egy gengszterfőnök, aki elnyomja a fiát. Egy világ, ahol mindenki mindenkit lenéz, mindenkit szid és mindenki mindenkivel szövetkezik. Aztán mindenki rajtaveszt. Egy film, amit mindenki látott, de senki sem tanult belőle. Apropó, ti láttátok a Saul fiát? Dzsóbácsi, a góré: FODOR TAMÁS Kicsidzsó: BERCSÉNYI PÉTER A Szerb: NAGYPÁL GÁBOR A Román: MUCSI ZOLTÁN Az Ukrán: KIRÁLY ATTILA A Cigány: KASZÁS GERGŐ A Tót: KATONA LÁSZLÓ A Zsidó: SZIKSZAI RÉMUSZ A Rendőr: KOVÁCS KRISZTIÁN Berkovics, ezredes: KARDOS RÓBERT Halálangyal, a Dead Line Airlines Stewardess: PÁLMAI ANNA Aki mindig velünk van: Huszár Zsolt díszlettervező: VARGA-JÁRÓ ILONA jelmeztervező: KISS JULCSI dramaturg: SZIKSZAI RÉMUSZ video: ÚJVÁRI CSABA fény: MERVEL MIKLÓS hang: MOLNÁR PÉTER szakmai tanácsadó: AMBRUS ATTILA a rendező munkatársa: GYULAY ESZTER rendező: SZIKSZAI RÉMUSZ
 • 19:00
  A mi osztályunk megrázó elbeszélés az egyéni és közös bűnről, a felelősségről, az igazságról, melyre úgy tűnik, senkinek nincs szüksége. A lengyel Słobodzianek egy iskolai osztály diákjainak sorsát követi, tíz lengyel és zsidó diák személyes elbeszélésének és megrendítő visszaemlékezésének tükrében mutatja be hazája részvételét a XX. század borzalmaiban 1925-től napjainkig. A felhőtlen gyermekkor küszöbén kitör a világháború, az osztályt először a bolsevik diktatúra, később a fasiszta terror, majd ismét a kommunista önkény szakítja ketté. A különféle ideológiák elterjedésével elmélyülnek a kölcsönös ellentétek, a jóbarátok árulások aktív résztevőivé és az egymás elleni erőszak áldozataivá válnak, kezdeti gondtalan közös játékuk a felnőttkor elérésével rémtörténetek sorává alakul. Az autentikus események részleteit felhasználó darab nem csupán a XX. századi komplikált lengyel-zsidó-német-orosz kapcsolatok elé kíván tükröt állítani, hanem egyetemes üzenetet hordoz az emberek közötti...
 • 19:00
  Szép Ernő regényének színpadi feldolgozása a Vádli Társulat, a Füge Produkció és a Szkéné Színház közös előadásában. A színpadi szövegváltozatot Szikszai Rémusz készítette. Szép Ernő azonos címmel, 1945-ben megjelent regénye egy szubjektív, naplószerű alkotás a csillagos házba vonulástól a munkaszolgálatig. ERNŐ1: „Igen, ez a legnagyobb szenvedés, ez, amit az ember intelligenciájára mértek. Ezt a sűrű butaságot nyelni, ezt a mocsok ködöt színi levegő helyett, a hazugságot, a butítást, a butaságot. Tűrni tehetetlenül, hogy hogy züllesztik ennek a tehetséges országnak az elméit, hogy sorvasztják itt el az értelmet, a humort, a szellemet.ERNŐ2: Mikor heverjük ki azt a kárt, amit ennek a nemzetnek a fejében és a lelkében tettek.ERNŐ3: Magyarországot, kérlek, le lehetett egy mondatba írni. A paraszt szidja az urakat, az urak szidják a zsidókat, a zsidók szidják egymást.a nézőkhözSzegénykéim, hogy untatlak már titeket...”/részlet az előadásból/Hossz: 120 perc 1 szünettel  
 • 19:00
  Szép Ernő regényének színpadi feldolgozása Szép Ernő azonos címmel, 1945-ben megjelent regénye egy szubjektív, naplószerű alkotás a csillagos házba vonulástól a munkaszolgálatig. A Vádli Társulás, Füge Produkció és a Szkéné Színház közös előadása. A színpadi szövegváltozatot Szikszai Rémusz készítette.Hossz: 120 perc 1 szünettel
 • 19:00
  A múlt feltárása Lengyelországban épp olyan kardinális kérdés, mint Magyarországon. Arthur Pałyga darabjában egy Izraelbe települt zsidót várnak messiásként egy lengyel kisváros bezárásra ítélt iskolájának tanárai. A szélsőséges bohózati jeleneteket lassan felváltják a múlt megismerésének drámai szituációi, amelynek során mindenkinek feltárulnak saját múltbeli szégyenfoltjai. Artur Palyga A zsidó című darabja legközelebb december 17-én látható a Szkéné Színházban. Bezárás fenyegeti egy lengyel kisváros lepusztult iskoláját. Az igazgató, néhány tanár, a helyi pappal kiegészülve, válságtanácskozást tart. Az intézményen és annak tanárain csak a csoda vagy maga a Megváltó segíthet. A véletlen úgy hozza, hogy akad egy Megváltónak beillő személy – méghozzá az iskola egykori diákja, egy Izraelbe emigrált zsidó, aki más ügyből kifolyólag levelet ír az igazgatónak. Ám ártatlan e-mailje éppen elég ahhoz, hogy utolsó reménysugárként a tanári kar belekapaszkodjon, és reménykedni kezdjen abban,...
 • 19:00
  A lengyel Artur Pałyga darabja saját népét készteti a történelmi múltjával való számvetésre. Vajon mi hol tartunk ezen az úton? Március 7-én ősbemutató a Szkéné Színházban. Öt különböző korú, hátterű és intelligenciájú személy (iskolaigazgató, lengyel- és angoltanárnő, testneveléstanár és egy katolikus pap) egzisztenciális érdekből – a jövő érdekében – kell, hogy szembesüljön a múlttal, egy tanári szoba jól ismert és remekül ábrázolt keretei között. Az együtt töltött idő észrevétlenül világítja meg azokat a folyamatokat, amelyek ebbe a helyzetbe sodorták őket. Szép lassan elkerülhetetlenné válna a nyílt állásfoglalás, ami helyett valami egészen más történik. Senki nem akar áldozat lenni... A lengyel Artur Pałyga darabja saját népét készteti a történelmi múltjával való számvetésre. Vajon mi hol tartunk ezen az úton? Március 7-én, 19 órakor ősbemutató a Szkéné Színházban. További előadások: március 8, 27 19 óra. Artur Pałyga (1971-) A krakkói Jagelló Egyetem lengyel irodalom és...