“2B Galéria” venue bejegyzései.

 • 18:00
  Az új lapszám témája a TÁRSASJÁTÉK. szerzők: Andrási Gábor, Duliskovich Bazil, Gallov Péter, Gerhes Gábor, Kis Varsó, Július Gyula, Szelley Lellé
 • 18:00
  Priegl Kvartett:Priegl-Kovács Orsolya-hegedűOttmár Anna Magdolna-hegedűZárbok Zita-brácsaKállay Ágnes-cselló „Kvartettünk 2013 őszén alakult, amikor felkérést kaptunk egy kortárs vonósnégyes bemutatására. Az együtt muzsikálás olyan nagy örömet nyújtott, hogy mindenképp szerettük volna ebben a formációban tovább folytatni. A vonósnégyes műfaja mindannyiunk számára nagyon fontos, ezért hálásak vagyunk, hogy olyan kiváló együttesektől volt alkalmunk tanulni, mint a Bartók Vonósnégyes, a Shanghai, és az Emerson Kvartettek. Fontos, hogy műsorunk mindig színesen, változatosan legyen felépítve, lehetőleg több korszakot átívelve. Szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a huszadik századi és kortárs zene még szélesebb körben való népszerűsítésére. Ezen kívül célunk, hogy visszaidézzük a régi korok kamarazenélésének szalon jellegű hangulatát, kisebb koncerttermekben, galériákban, esetleg kávéházakban, ezáltal még ember közelibbé és intimebbé téve azt a közönség számára. A jövőben szeretnénk...
 • 19:00
  Flohr Zsuzsi | Életlehetőségek kurátor | Pacsika Márton megnyitó | 2018. november 22. 19:00 a kiállítást megnyitja | György Péter Flohr Gyula élete nem volt egyedi, ahogy az azt alakító történeti és személyes körülmények sem voltak azok. Története a közép-kelet-európai vállalkozó férfié, aki megalapozottan bizalmatlan és ellenséges az állami apparátussal szemben, és gyakran autoriter és maszkulin a személyes tereiben. Flohr Gyula Észak-Magyarországon egy szénkereskedő zsidó családban nőtt fel, ám már gyermekkorában kikeresztelkedett. A munkaszolgálat alatt Borban, a Laznica altáborban építette a keskeny nyomtávú vasutat, majd innen megszökve Josip Tito partizánjaihoz csatlakozott. A Felszabadulás után hazatért, és Budapesten nyitott esszencia- és hengerfestő boltot. Keresztény lányt vett el, zsidóságával pedig élete végéig ellentmondásos, gyakran ellenséges érzései voltak. Vállalkozásait számos alkalommal államosították, utoljára 1957-ben, ezt követően egy állami vállalat...
 • 18:00
  Finisszázs // Finissage A leküzdhetők – Die ÜberwindlichenFinissage der Ausstellung von Christian Thanhäuser in der 2B Galéria am 15. November 2018 A rendezvény a Két obeliszk / Die Überwindlichen című regény közös munkafolyamata összefoglalásának tekinthető. A regény osztrák illusztrátora és magyar szerzője közti beszélgetés után, amelyet a szerző tolmácsol a németül nem tudóknak, Christian Thanhäuser tárlatvezetésére, majd Márton László kétnyelvű felolvasására kerül sor. Die Veranstaltung kann als Zusammenfassung der gemeinsamen Arbeitsprozeß am Roman Die Überwindlichen / Két obeliszk aufgefaßt werden. Nach einem vom ungarischen Autor gedolmetschten Gespräch mit dem österreichischen Illustrator des Romans folgt eine durch Christian Thanhäuser arrangierte Führung durch die Austellung und eine zweispachige Lesung von László Márton.
 • 18:00
  Márton László Két obeliszk / Die Überwindlichen című új regénye Christian Thanhäuser fametszeteivel tekinthető, Robert Musil kifejezésével, osztrák-magyar „párhuzam-akciónak“ is. Thanhäuser és Márton Karl Kraus alakját választotta kiindulópontnak egy közös munka – a magyar író regénye az osztrák grafikus illusztrációival – létrehozásához. A párhuzamosság abban is megmutatkozik, hogy Thanhäuser Kraus két kedvenc táját, a janovicei kastélyparkot Csehországban és a Tödi-hegyet Svájcban egyidejűleg örökítette meg, és hogy Márton párhuzamosan két nyelven, németül és magyarul írta regényét. A regény Karl K. bécsi újságíró és a nála lényegesen fiatalabb csehországi bárókisasszony, Sidonie N. szerelméről szól. Kettejük szerelme már csak a szociokulturális különbségek miatt sem alakulhat tartós együttéléssé. Karl K. polgári, mi több, zsidó származású – Sidonie arisztokrata. A férfi aszkéta-alkat, saját szigorú munkaerkölcse rabszolgája – a nő élvezni akarja az életet, és szeretne harmóniában...
 • 18:30
  "Hogyan tudom elhelyezni magam egy ház életében? Mi az, ami mindabból a jelenlétből láthatóvá válik, amit falak vesznek körbe? Ezen belül a funkciót vagy a funkciótlanságot választom? És mit mutatok meg belőle? Mi más lehet ez, mint a forma funkciója? Egy alternatív valóság alanya vagyok, valahol a periférián. Magamnak beszélek, hogy titokzatos módon ne szakadjon meg a folytonosság. Légüres térben töltöm ki testemmel a rendelkezésre álló hiányt. De valahol azért mégis csak kijelölöm a helyemet. Ez a hely egy vidéki kisváros, valahol középen. A ház, melyben lakom." Bögös Loránd megtekinthető október 19-ig
 • 18:00
  COMMON JAM 5. 2018.10.08. 18:00 Kiállítás megnyitó és a Punk konyha No2 funzine lapszám bemutatója a fenntartható konyha jegyében Évek óta hagyomány a 2B Galériában, hogy a nőművészekből álló alkotóközösség - Fajgerné Dudás Andrea Júlia, Szabó Eszter Ágnes, Szilágyi Csilla, Boldizsár Zsuzsa, Syporca Wandhal és Karai Györgyi – festményeket, installációkat, grafikákat, fanzinokat, textil-és üvegmunkákat állít ki. A befőzéstől a dzsemkészítésen át 2018-ra a képzőművészet és design határterületén megjelenő termékfejlesztésig jutottak az alkotók, és ez egy újabb lépést jelent az utcai gyümölcsök művészeti feldolgozásában. A kiállítás megnyitó, egyben a Budapest Street Fruit Bonbon termékbemutatója is lesz. A művészek Pest környéki, útszéli, elhagyott almafák termését szüretelik le. Tevékenységük fontos üzenete a kárba vesző, mások által nem hasznosított gyümölcs hasznosítása, a termőfák megbecsülése, az ökologikus szemlélet. Ezt a művészeti ágat olyan külső tényezők is...
 • 16:00
  SÜTEMÉNYVÁSÁR a Láthatatlan Tanoda javára Az iskolák között, és a gyerekek oktatási esélyei között is hatalmasak a különbségek. Vannak szülők, akik tisztában vannak vele, hogy ha gyermekeiknek szegregált iskolába kell járniuk, az oktatási hátrányaik leküzdhetetlen akadályává válhatnak a sikeres felnőtt életüknek. Azonban az iskolaválasztás szabadsága ezen szülők számára csak elvileg adott. A Láthatatlan Tanodában Budapest VIII. kerületében élő hátrányos helyzetű, többségében roma gyerekek szüleivel közösen azon dolgoznak, hogy ők is ugyanolyan színvonalú oktatást kaphassanak, és olyan jól boldoguljanak, mint jobb körülmények között élő társaik. Önkéntes mentoraik 2013 óta már 30 tanodás gyerek és nagyobb testvéreik iskolai sikerességét segítették. MOME anim trash válogatás A Kinoflow gyűjtése az Azure Reformművészeti Találkozóra A MOME hallgatói olyan munkákat szedtek egy csokorba,melyek erősen kilógnak a fősodorból. Karcosak, kócosak, néha szabadosak, de mindegyik figyelmet...
 • 19:00
  Van egy eldugott hely Tel Avivban, a központi buszpályaudvar 5. emeletén, YUNG YiDiSH-nek hívják. 40,000 jiddis nyelvű könyv lapul itt polcokon, dobozokban. A jiddis nyelv az askenázi zsidóság majd ezeréves anyanyelve. Bár tartalmaz héber elemeket, alapvetően a német nyelv egyik változata. Ezeket a könyveket több mint egy negyed évszázad alatt, nagy munkával, egyesével gyűjtöttek össze, hogy tanúi legyenek a kelet-európai jiddis nyelvű kultúrának. Egy kultúrának amely egyszerre esszenciálisan kelet-európai és egyben nemzeteken átívelő, amely szabadon közlekedik a világi és a vallásos között, és amelyet mégis egységessé formál a közös nyelv, a jiddis. Ez a világ, amely valaha szinte mindenhol jelen volt Kelet-Európában, ma már szinte sehol sincs, az ilyen eldugott helyeket leszámítva, mint a YUNG YiDiSH. Az est során ebbe a kultúrába kaphatunk betekintést a YUNG YiDiSH könyvtár gyűjteményén keresztül, élő szóval és valamint régi és modern felvételekkel, hogy a költők, írók, énekesek...
 • 18:00
  "Préd 3.22 Így beláttam, hogy nincs jobb az ember számára, mint hogy örömét lelje munkájában, mert ez a sorsa. Mert ugyan ki juttathatja odáig, hogy lássa, mi lesz utána? Megértettem, mondták elegen, eleget hogy sohasem léteztem, vagy, hogy a hetvenes évek óta legfeljebb ha kenyér-gőzt termelek. Mert már nem vagyok része rég a nemzeti kánonnak – mi az? –mondhatni, már nem is élek. Még papírom is van róla. Szabad vagyok tehát! Végre azt csinálom, amihez kedvem van, ami érdekel, és nagyon nem érdekel, hogy tudnak-e követni. Akarnak-e követni. Mondom a magamét, ha megértik, jó. Ha nem – nem. Vénségemre gőgös lettem. Érdekel, hogy hogyan válnak jellé, amik nem jelek, de dolgok, meg mit tudok kezdeni a vallás nélküli vallásosságommal, lehet–e „kultur-zsidó” az ember, vagy muszáj fehér klepetusban leinolni, dallamra imádkozni? Mi van, ha a Szöveg a kép, és a kép a szöveg? Ha látom, de nem értem, nem értem, de felfogom? Ha a Név, a kimondhatatlan képpé lesz? Aktuális-e még amit...
 • 19:00
  _ _ _ _ _ fotókiállítás Adott _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fiatal festőművész szakos hallgató, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, Révész László László osztályából; és adott egy kísérleti fotóprojekt, mely a _ _ _ _ _ címet viseli. A projektben résztvevő hallgatók fotóikat digitális/poszt-intermediális alapokon gondolják újra, kiállítótér és a mű kapcsolatának összefüggésében. A projekt célja festészeti tapasztalatokból kiindulva egy olyan kiállítási szituáció létrehozása, ami elsősorban a kortárs intermediális fotóinstalláció lehetőségeit tárgyalja. Az összegyűjtött fényképekből természetesen alakult ki a közös tematika. A fotók többnyire üres tereket mutatnak meg, és a narratívát mellőzve, a formára és a kompozícióra fókuszálnak. A megörökített helyek embertelenek, csupán az emberek eszközei és nyomai észrevehetőek. Erős, geometrikus képalkotás a jellemző rájuk, amiknek szerkezeteit a rendszerbe kerülő tárgyak megtörik, egy nem-narratív, absztraháló helyzetet alkotva. A képek attitűdje...
 • 18:00
  AKKUMULÁCIÓ / ÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE Résztvevők: Ursula Palla (CH), Szemző Zsófia (HU), Mark Vennegoor (NL), Süli Zakar Szabolcs (HU) Kurátor: Hanneke Frühauf (CH) Kiállításunk előzménye, hogy 2017 júniusában svájci és holland művészek a badeni „Kunstraum Baden”-ben elindítottak egy nemzetközi művészeti projektet, amely a változó és változatlan értékeket helyezi fókuszába, Értékek értelmezése címmel. A kiállítás kurátora, Hanneke Frühauf volt. Mostani kiállításunkat is ő kezdeményezte és kért fel magyar művészeket a csatlakozásra. Hanneke Frühauf kurátori állásfoglalása szerint annak ellenére, hogy a kommunikációs rendszerek fejlődnek és átalakulnak, a művészet szerepe és értéke továbbra is maradandó. A művészet értéke az értelem, amit ad. A művészet képes arra, hogy jelentést adjon, értelmet adjon, és ennek befogadása, olvasata individuális folyamat, amelyet érdemes másokkal is megosztani. Világunkban minden anyagi értékekkel mérhető, és erősödő tendencia a globalizált világot...
 • 18:00
  Bali János: t’murá / תמורה komprovizáció / impozíció Ávéd János – szaxofon, Bali János – furulya és elektronika, Hock Ernő – nagybőgő A majdnem egyórás darab se nem kompozíció, se nem improvizáció, de kompozíció is és improvizáció is. Közös előretekintés (com-pro-visatio) és belehelyezkedés (im-positio). Egy interaktív, a játékosok hangjai által is irányított, főként a játékosok által játszott hangokból szövődő elektronikus háttér szolgál az improvizáció keretéül. „Néhány kabbalista szerint a kezdet kezdetén fehér tűzre fekete tűzzel írott Tóra a teremtés pillanatában szavakká össze nem kapcsolódott betűk soraként állt Isten színe előtt. Ha nem lett volna Ádám bűne, a betűkből egy másik történet állt volna össze. Ezért nincsenek a Tórában sem magánhangzók, sem írásjelek, sem hangsúlyjelek, hiszen a Tóra eredetileg betűk rendezetlen sokasága volt. A Megváltó eljövetele után pedig Isten megszünteti a betűk jelenlegi csoportosítását, vagy megtanítja nekünk a mostani szöveg más...
 • 18:00
  REJTETT FÉNY / אור גנוז Niran Judit és Kósa Gergely kiállítása „Próbáltam összekötni az ornamens és a fény együtteséből keletkező káprázatot. Itt nálunk, a Bulcsú utca bérház (egykori csillagos ház) negyedik emeletén. A gesztus kiindulópontja a gang tisztítására végzett mozdulatok – a felmosás folyamata volt, amelyet irányok, folyások, mértékek, súlypontok határoztak meg. Lenyűgözött a zománclap faktúráiban visszatükröződő mintás járólapok véletlenszerű kinetikája, a gang mélysötét, kajla vonalai. A víz, pontosabban a tükröződés kibontotta a gang immanens lépcsőzetes látószögét. A gesztus (vízfröcskölés) pillanatában a vízmolekulák apró, ovális formákra oszlottak szét. A kialakult csoportozatokba rendeződő cseppformák pár perc alatt már el is tűntek, akár csak a ház gondterhelt története.” Kósa Gergely „Mikor e kiállítás fényképeit készítettem, a mesterséges felületek (a fényképek) anyagából előbukkanó rejtett fények szinte eksztatikus örömet váltottak ki belőlem. Semmi nem igazi,...
 • 17:00
  A legújabb lapszám témája a képregény. szerzők: Tranker Kata Szalma Gábor Borbély Zita Böröcz László Szemethy=Jim gruppo tokmag_sarkany lee Stark Attila
 • 18:00
  Present Perfect Filp Csaba és Wechter Ákos kiállítása Megnyitó: 2018. 05. 18. 18.00 A kiállítást megnyitja: Sinkó István festőművész, művészeti író A kiállítás megtekinthető 2018. 06. 10-ig Filp Csaba és Wechter Ákos látszólag egy letűnt kor, a középkor, s annak lovageszménye előtt tiszteleg. A bátorság és hűség, a tartás és a becsület – e szépreményű gondolatok, vállalások azonban nem nosztalgiaként jelennek meg a két alkotó tárlatán. Konceptuális installációs tárlatot lát a látogató, nem történeti bemutatót. Nem tévedt ide a középkor, mi magunk utazunk kissé vissza az időbe, hogy onnan szemléljük korunk gyarlóságait. Az új ember vágya a tökéletességre – a középkorié a beteljesülésre. A középkori deifikációt akart – megistenülést – az újkor embere a józan ész tökéletes győzelmét. E két korszak határa talán kitolódott most. Talán egy új, mitikus határvonalon állunk. A valaha volt emberi méltóság megőrzött eszméje és a teljes értékvesztés globális zivatara határozza meg e művek...
 • 18:00
  SZÍNHÁZ a 2B Galériában! a
 • 18:00
  Miért akart segíteni a salernói püspök 51 magyar zsidónak Zala megyéből? Hogyan juthattak Lentibe a hamis anyakönyvi kivonatok? Dokumentumok és...
 • 18:00
  Hogyan juthattak Lentibe a hamis anyakönyvi kivonatok? Dokumentumok és megválaszolatlan kérdések, rajzok, filmek. Altavilla Silentina - Lenti / kiállításmegnyitó. Lenti egy kicsi község Magyarországon, Zala megyében. Altavilla Silentina pedig egy kicsi város Olaszországban, nem messze Nápolytól. Mi köze a két városnak egymáshoz?ű Nico Pirozzi, Olaszországban élő, holokauszt témában kutató újságíró foglalkozott először ezzel a kérdéssel. Kutatásai során arra lett figyelmes, hogy az aprócska Altavilla Silentinában a népességhez képest gyanúsan sok zsidó lakott a vészkorszak idején. Pontosan 51. Utána járt a témának, és akkor jött a még nagyobb meglepetés; ezek mind magyar zsidók. Folytatván a kutatást kiderült, hogy mind Magyarországról, Zala megyéből, Lentiből valók, de soha nem éltek Altavilla Silentinában, vagyis hamis papírokról van szó, amit nyilván embermentés céljával szerzett meg valaki és juttatott el Magyarország eme kicsiny településébe. Sok a hiányzó...
 • 18:00
  Az otthonteremtés vágya, az otthon hiánya, az otthon valamilyen okból való elhagyása jelenik meg az alkotásokban konkrét és átvitt értelemben egyaránt. A helyszínen lesz hanuka ünnepség december 14-én! Az otthon témakörét járja körül a magyar és külföldi fiatal alkotók fotó-, film- és hanginstallációiból született csoportos kiállítás. Az önmagunk által kisajátított fizikai tér és az objektíve nehezen definiálható képzet - az otthon -, amire a kiállító művészek a szó jelentéstartalmán keresztül, annak különböző nyelvekben való megjelenésére reflektálnak. Az otthonteremtés vágya, az otthon hiánya, az otthon valamilyen okból való elhagyása jelenik meg az alkotásokban konkrét és átvitt értelemben egyaránt, hiszen a haza, a lakóhely, a család, a tulajdon, illetve az üresség, amit betölteni vágyunk, mind lehetnek szinonimái az otthonnak Kiállító művészek: Szombat Éva, Flohr Zsuzsi, Chantal Meng, Fazekas Mihály, Esteban De La Torre, Varju Tóth Balázs, Ausztrics Andrea. Kurátor: Ausztrics...
 • 17:30
  Korunk városa egyszerre a szabadság és a jólét, de az igazságtalanság és a nyomorúság szinonimája is. Ahogyan valaha fékezhetetlen hatalmú uralkodók jutalmazták és büntették a városlakókat, ma politikusok törnek pálcát felettünk és a történelem homályába vesző nevek némelyike újra gazdára talál. A város évszázadok óta a szabad és független polgári lét eszményének szimbóluma. Egykor - a történelem kezdetéig visszatekintve -, Istenek teremtették és rombolták földig falaikat. Neveiket máig őrzi az emlékezet; a Szent város, az Örök város, a Bűnös város. Az aztékok romvárosát „az Istenek helyének” (Teotihuacán)  nevezték, „A hely, ahol az emberek istenekké válnak”. A legenda szerint összegyűltek az Istenek és tanácsaikkal segítették a város megalapítását. Korunk városa egyszerre a szabadság és a jólét, de az igazságtalanság és a nyomorúság szinonimája is. Ahogyan valaha fékezhetetlen hatalmú uralkodók jutalmazták és büntették a városlakókat, ma politikusok törnek pálcát felettünk és a...
 • 18:00
  A Zsidó Autonóm Terület növény- és állatvilága című kiállítás a 20. századi szovjet zsidó történelemre összpontosítva közelíti meg az együttélés, a kulturális sokféleség és az autonómia kérdéseit. A Zsidó Autonóm Terület Oroszország területén, a kínai határ közelében, a távol-keleti transzszibériai vasútvonal mentén helyezkedik el. 1934-ban alapították, a szovjet nemzetiségi politika keretében, amely arra ösztönözte az egyes etnikai csoportokat, hogy alakítsanak ki autonóm régiókat a Szovjetunióban, ahol később saját nyelvüket használhatták, de hagyományos kultúrájukat szocialista tartalommal kellett újraértelmezniük. A Zsidó Autonóm Terület is így jött létre, mintegy megoldásként a szovjetuniói „zsidó kérdésére”. Fővárosa Birobijan lett, hivatalos nyelvének a jiddist tették meg. Kezdetben a projekt vonzó volt sok szovjet és külföldről - így például Argentínából, az Egyesült Államokból és Palesztinából - érkező zsidó számára. Önként jöttek, hogy részt vegyenek a világi, szocialista...