Saját fejlécképed cseréje
Feltöltés
Lauder Javne Iskola
Saját fejlécképed cseréje
A felhasználói fiókstátusza: Jóváhagyott

Ez a felhasználó még töltötte ki rendesen a profilját.

Lauder Javne Iskola
Horányi Gábor
oktatás
Budakeszi út 48.

 

A Lauder Javne Közösségi Iskola (teljes nevén: Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda,
Általános Iskola, Középiskola, Szakközépiskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola) 1990-
ben, közvetlenül a rendszerváltást követően nyitotta meg kapuit. A Budakeszi úton lévő iskola elemi, közép- és gimnáziumi tagozatokból áll, közel 740 gyermek tanul a falai között.
A Lauder nyitott mindazok számára, akik bármely nemzet és felekezet tagjaiként óhajtják és vállalják a magyar, az európai, a világ, valamint az egyetemes zsidó kultúra minél magasabb színvonalú elsajátítását. Iskolánk fizikailag és érzelmileg egyaránt biztonságos környezete lehetővé teszi, hogy tanulóink szabadon kifejezhessék gondolataikat és fejleszthessék személyiségüket.

 

Tanítványaink számára olyan tanulási környezetet biztosítunk, ahol a személyes erőfeszítés, a tisztesség, a felelősségvállalás és a teljesítmény értéket jelentenek. Komoly elvárásokat támasztunk tehát a tanulási szándékokat és a viselkedési normákat illetően. Tanulóinkat a folyamatos élethosszig tartó tanulás követelményei szerint, az önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésével segítjük. Minden életkorban biztosítjuk számukra annak lehetőségét, hogy adottságaikat, képességeiket a tantárgyak elsajátításában, a sportban, a művészetekben, a tanórán kívüli tevékenységekben is fejleszthessék és bemutathassák. Iskolánk tanárai a tanulást olyan természetes tevékenységnek és örömforrásnak tekintik, amely eredményesen gyermekközpontú szemlélettel valósítható meg. Magasan és speciálisan képzett szakembereink mindvégig részt vesznek a tanulási folyamat irányításában. Képességfejlesztő, folyamatközpontú, tudás alapú tantervünk lehetőséget biztosít arra, hogy diákjaink a tanulási folyamat aktív résztvevői legyenek.

 


A Lauder Iskola felfogása szerint a zsidósághoz való tartozást sokféleképpen lehet megélni, és arra tanítjuk diákjainkat, hogy saját zsidóságfelfogásukat ne tekintsék az egyetlen helyes értelmezésének, hanem tiszteljék, tanulják és értsék meg a másfajta identitásokat is. Kezdetektől fontos alapelvünk, hogy nyitottak vagyunk vallásos és nem vallásos zsidók, valamint nem-zsidó tanulók fogadására egyaránt. A zsidó identitásnak fontos része a modern héber nyelv ismerete és az Izrael Államhoz való viszony is. Meggyőződésünk, hogy a vallási eszmék és szokások értelmezésekor minden vallási és világi zsidó irányzat álláspontját meg kell ismerni, és diákjainkat arra neveljük, hogy tanulmányaik során elsajátítsák azokat az ismereteket és értelmezési módszereket, amelyek segítségével a különböző zsidóságfelfogások közül önállóan ki tudják választani a számukra legvonzóbbat.