“Mensch International Foundation” organizer bejegyzései.

  • 19:00
    Sztehlo Gábor evangélikus lelkész a második világháború vége közeledtekor a  zsidóüldözés és a tomboló nyilasterror idején mintegy 2000 ember, nagyobbrészt  gyermek életét mentette meg, majd a háborút követően újszerű pedagógiai elveket vallva gyermekotthont létesített, ahol menedéket nyújtott az árván maradt, vagy a  háborúban megtépázott családok gyermekeinek. Sztehlo Gábor neve egyre ismertebbé válik hazánkban, jóllehet csaknem 50 esztendeje már, hogy elhunyt. Köszönhető ez annak a kései felismerésnek, hogy tette, igaz emberi kiállása az életveszélyt is vállalva a segítségre szorulók diszkrimináció mentes megsegítésére,  minden korban példamutató értékű. Így emlékeznek vissza az u.n. Sztehlo-gyerekek is, akik a hosszú évtizedek elmúltával is összetartanak. A „Sztehlo-gyerekek voltunk” c. kötet, amelyet most az olvasó kézbe vehet, összesen 33 visszaemlékezést foglal magában, amelyekből megismerhetjük kinek-kinek az esetében, milyen körülmények vezettek oda, hogy Sztehlo Gábor...