Események betöltése

KocKaland gyerekprogram az egész családnak

  • Ez az esemény elmúlt.
  Csányi5 Csányi utca 5.
Budapest, 1077 Magyarország
 
  • Zsidónak lenni nem kerül pénzbe, a zsidó média viszont nincs ingyen.

    Támogasd te is Magyarország egyik legolvasottabb zsidó lapját, a Kibic Magazint!

    Támogatom»

Interaktív gyerekprogram Ráchellel, Leával, Jákobbal, két esküvővel, tánccal és sok-sok meglepetéssel.
– Segíts Jákobnak a mezőn, hogy elnyerje Ráchel kezét!
– Készítsuk elő együtt a lakodalmat!
– Kézműves foglalkozás
– Arcfestés
– Terítsük meg együtt az asztalt az esküvőre
​- Hóra táncház

A program ideje alatt a felnőtteknek/kisérőkenk tárlat vezetés az emeleti Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tárban.

A programot, a Hanoar Hatzioni Hungary és Hasomer Hacair Magyarország madrichjai és madrichképzősei tartják.

INGYENES PROGRAM

Ismerd meg Jákob házasságának történetét

Amikor Jákob már egy hónapja lakott Lábánnál, azt mondta neki Lábán: – Csupán azért szolgálj-e nekem, mert atyámfia vagy? Mondd meg, mi legyen a béred! Jákob pedig igen megszerette Ráhelt, Lábán szép termetű és szép tekintetű lányát és azt mondta: – Szolgállak én téged húsz esztendeig Ráhelért, a kisebbik lányodért. Jákob pedig azt felelte: Jobb néked adnom őt, maradj hát énnálam. Jákob tehát hét esztendeig szolgált Ráhelért, és csak néhány napnak tetszett neki ez az idő, mert annyira szerette a lányt. És mondta akkor Jákob Lábánnak: – Add meg nekem feleségemet, mert az időm kitelt. Lábán pedig egybegyűjtötte minden népét, és nagy lakomát tartott. Ám reggel, amikor Jákob felkelt felesége mellől, látta, hogy az nem Ráhel, hanem Lea, Ráhelnek nővére. És azt mondta Jákob Lábánnak: Mit cselekedtél velem? Hát nem Ráhelért szolgáltalak én téged? Mért csaltál meg engemet? Lábán pedig azt felelte: – Nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket odaadjuk a nagyobbik előtt.

Ha letelik a házasság hete, Ráhelt is neked adom, s őérte is szintúgy szolgálsz nekem hét esztendőt. Kitöltötte tehát Jákob a házasság hetét, és elvitte Ráhelt is, és őt jobban szerette, mint Leát. És szolgált még hét esztendőt Lábánnál. Leának négy fia született: Rúben, Simeon, Lévi és Júda. Ráhel pedig gyermektelen maradt, és irigykedett Leára, és azt mondta Jákobnak: – Adj nekem gyermekeket, mert ha nem, meghalok.

Felgerjedt ezért Jákob haragja Ráhel ellen, és azt mondta neki: – Hát I’sten vagyok én, aki megtartja tőled a méhének gyümölcsét? És Lea még két fiút szült: Jiszákárt és Zebulont, de Jákob szolgálólányai is szültek neki fiakat: Dánt, Gádot és Ásert. S ekkor meghallgatta az Ö’rökkévaló Ráhel könyörgését: Ráhel fiút szült, és elnevezte fiát Józsefnek. Jákob kiszolgálta a hét esztendőt Ráhelért, s mivel dolgos ember volt, Lábán tovább marasztalta. Most megkapta bérét, a kettőjük egyessége szerint: a bárányok és a kecskék közül a pettyes Jákobot illette, és a tarka bárányokat meg kecskéket. Jákob még hat esztendőt szolgált Lábánnál, és igen meggazdagodott, volt sok juha, kecskéje, szolgája és szolgálója. Történt pedig, hogy Jákobnak megjelent az Ö’rökkévaló és így szólt: – Én vagyok ama Bét Élnek I’stene, ahol fogadást tettél nekem. Ezért most kelj fel, hagyd el ezt a földet, és térj vissza szülőföldedre! – Jákob pedig felkelt, és elindult egész háza népével a Kánaán földje felé.

Helyszín: 1077 Budapest, Csányi utca 5., megközelítés a Király utca és Nagymező utca találkozása felöl, vagy a Klauzál tér felől.
A helyszín teljesen akadálymentesített!