Jelenleg a honlap 2014.11.11. napi bejegyzései között tallózunk.

  • A Néprajzi Múzeum az emlékezés sajátos formáját választotta. Olyan kiállítást tár a látogató elé, amely megkísérli előhívni azt a képet, ami a Holokauszt előtti időszakból a múzeumi anyagra építve megismerhető a magyar vidéki zsidóságról. Mindezt úgy, hogy közben a megmaradó, újraéledő magyar zsidó kultúra elemeire is reflektál. A kiállítás tudatosan vállalja a töredékességet: a bemutatni kívánt korról töredékesek ismereteink, töredékes a rendelkezésre álló anyag, s ez az egész világ az elmúlt és a megmaradt töredékekben értelmezhető leginkább. A tárlat tehát nem akar teljes képet felrajzolni, sokkal inkább azt emeli ki, hogy ez a kultúra mára nehezen rekonstruálható, a maga egykori teljességében nem, csupán bizonyos elemeiben idézhető fel. A kiállítás egy-egy kérdésről konkrét példák (családi történetek, adott közösségek, lokális sajátosságok, kiemelt részletek stb.) alapján beszél. Ebben a szellemben a zsidó hétköznapokat és ünnepeket, a különböző foglalkozási és társadalmi...
  • 18:00
    Hernádi Miklós: Lehet-e a versenyhátrány zsidó identitásképző mozzanat a XX. század magyarországi képzőművészetében?  1900-1910. A századelő nagyszerű zsidó festői és szobrászai (Fényes Adolf, Bihari Sándor, Iványi Grünwald Béla, Tihanyi Lajos, Ziffer Sándor, Perlrott Csaba Vilmos, Berény Róbert, Czóbel Béla, Vedres Márk, Telcs Ede és rengetegen mások) a liberális közhangulat miatt nem szenvedtek versenyhátrányt, csakúgy, mint az irodalom területén Molnár Ferenc vagy Bródy Sándor. 1930-1940. Az évtized nyomott politikai hangulata határozott versenyhátránnyal sújtotta vagy/és (Vajda Lajos és Farkas István kivételével) elszürkülésre késztette a nem emigrált zsidó képzőművészeket (Berény Róbert, Vass Elemér), szociofotósokat (például Kálmán Katát, Sugár Katát), építészeket (Forbáth Alfrédot, Breuer Marcellt, a CIAM-osok). 1960-1970. Furcsa másodvirágzás, az Aczél-féle tolerancia népi oldalról versenyelőny-vádakat indukált (többek között az idős Czóbel Béla, Bálint Endre, Anna Margit,...
« 2014.11.12. --- 2014.11.10. »