Meghívó közgyűlésre

A Zsidó Közösségi Fórum Szövetség (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 16.) Elnöke az Alapszabály 11. §-a alapján összehívja évi rendes közgyűlését, melyre ezennel meghív minden tagot.

A közgyűlés ideje: 2023. október 17. (kedd) 9:00 óra

A közgyűlés helye: Gólem Központ, 1077 Budapest, Csányi u. 3.

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1.  2022. évi pénzügyi beszámoló elfogadása.
  2. 2023. évi költségvetés elfogadása.
  3. Tagfelvétel
  4. Egyebek.

A hatályos alapszabály értelmében a közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok mindegyike jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést újra össze kell hívni.

A közgyűlés határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye megegyezik az eredeti helyével, kezdetének időpontja 2023. október 17 (kedd) 9:30 óra, az így megtartott megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirenden szereplő kérdésekben.

A közgyűlésen a tagok mindegyike egy-egy szavazattal rendelkezik.

A közgyűlés határozatait főszabályként nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség eseten ismételt szavazást kell tartani. Kétharmados szótöbbség szükséges az Elnökséghez benyújtott tagfelvételi kérelem, illetve a tag kizárásról történő másodfokú határozathozatal, valamint a tagsági jogviszony felmondással történő megszüntetése tárgyában.

A Szövetség alapszabályának módosításához, a Szövetség egyesüléséhez es szétválásához a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A közgyűlés titkos szavazással határoz a Szövetség tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá azon kérdésekben, amelyeknél a szavazásra jogosultak legalább 1/3-a ezt indítványozza.

A Kibic Magazin szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a Közlemények rovatba beadott írásokat, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.

  • Zsidónak lenni nem kerül pénzbe, a zsidó média viszont nincs ingyen.

    Támogasd te is Magyarország egyik legolvasottabb zsidó lapját, a Kibic Magazint!

    Támogatom»

Facebook
Twitter
Tumblr
Email
WhatsApp