Rabbik, közösségi vezetők és ifjúsági szervezetek a Hanukatalizátor-díj idei jelöltjei között

Szavazni december 15. csütörtök 16:00 óráig lehet a 26 jelölt valamelyikére.

A JCC Budapest – Bálint Ház 10 éve adja át a Hanukatalizátor-díjat a zsidó közösség legaktívabb, leginspirálóbb tagjainak. A jelölési szakasz lezárult, szavazni az alábbi jelöltekre lehet december 15. csütörtök 16:00 óráig a Hanukatalizátor-díj weboldalán:

Ádám Mária karnagy – Ádám Mária az OR-ZSE Goldmark Kórusának karnagya, aki nagy tisztelettel ápolja édesapja, Ádám Emil, a kórus alapítójának zenei hagyatékát. A több mint fél évszázada alapított együttes Ádám Mária magas színvonalú és fáradhatatlan vezetésével idehaza és határon kívül zsidó és nem zsidó közösségekben terjeszti a zsidó kultúra felbecsülhetetlen értékű zenei kincseit.

Dr. Balázs Gábor eszmetörténész – Az OR-ZSE rektorhelyettesének kimagasló judaisztikai, vallás- és kultúrtörténeti tudása különlegesen emberséges pedagógiai érzékkel párosul. Dr. Balázs Gábor a Tóra-fordításával és kommentárjaival hatalmas értékű tudományos és vallási örökséggel gazdagította a magyar zsidóságot. Külön érdeme, hogy tudását nemcsak a rabbiképző keretein belül osztja meg, de számtalan rendezvényen vállal előadást a zsidó hagyomány terjesztése érdekében.

Bedő Márton közösségi vezető – A szeretet jeléül mindenki által Marcinak hívott Bedő Márton irányításával a Somer (Hasomer Hacair Magyarország Zsidó Ifjúsági Mozgalom) az utóbbi két évben óriási fejlődést produkált. Bedő Marci a csapatnak egy személyben pszichológusa, mentora, könyvelője, diplomatája, humanitárius aktivistája, grafikusa, titkára, de ami a legfontosabb: közösségi vezetője. Egy új zsidó közösség úttörője.

Bíró Eszter énekesnő – A kiemelkedő muzikalitással megáldott Bíró Eszter a zsidó kultúra, művészet és hagyomány népszerűsítésében óriási munkát végez. Rendszeresen hallhatjuk különböző koncerteken, de a Szenes Hanna hősiességet és élettörténetét bemutató színdarabban Hanna alakjának megformálása önmagában is díjat érdemel.

Borgula András közösségi vezető – A színház világából induló Borgula András számos közéleti és művészeti fórumon képviseli a magyar zsidóságot, s társadalmi és művészeti munkája révén jelentősen hozzájárul a magyarországi zsidó közösség értékeinek gazdagításához. A zsidó civil szervezetek szövetségének (Zsidó Közösségi Fórum) elnökeként nélkülözhetetlen tevékenységet fejt ki a magyar zsidóság minél szélesebb körben való, jobb megismertetéséhez.

Buk István hitközségi elnök – A Szegedi Zsidó Hitközség világi vezetőjeként Buk István fáradhatatlan munkát végez a helyi közösség fejlődése, gyarapítása, bővítése érdekében. Nemcsak intellektusával, halachikus tudásával és műveltségével emelkedik ki a közösségből, hanem mérhetetlen önzetlenségével és jótékonykodással is. Nevéhez fűződik a nemzetközi szinten is elhíresült szegedi kósergyufa-gyártás elindítása.

Mircea Cernov közösségi vezető – Hosszú évek óta Mircea Cernov a hazai és kelet-közép-európai zsidó közösség egyik legfontosabb aktora. Igazi „szürke eminenciás”, aki széles körű közösségfejlesztő tevékenységét a reflektorfényen kívül végzi, a díjjal e pótolhatatlan munkát ismernénk el.

Csanády László Sámuel polgármesteri főtanácsadó – A székesfehérvári polgármesteri hivatalban és a helyi politikai életben végzett munkája mellett igen sokat tesz a Székesfehérvári Zsidó Hitközség megerősítéséért. Programokat, rendezvényeket szervez a helyi zsidó közösség számára, szívén viseli a hitélet fejlesztését, a zsidósággal kapcsolatos tudását az OR-ZSE Doktori Iskolájának hallgatójaként mélyíti el.

Deutsch Péter rabbi – A budapesti Bethlen téri körzet rabbijaként nagy tudású vallási vezetőként a nap huszonnégy órájában szolgálja a magyar neológ zsidóság ügyét. De Deutsch Péter rabbinak nemcsak a tudása, hanem egyenessége, becsületessége, tisztaszívű embersége és nagyszerű tanítói képessége is kimagasló.

Dr. Gróf Tamás, a Bét Orim elnöke – Több évtizedes pályájának minden hazai és nemzetközi tapasztalatát, tudását, kapcsolati hálóját évek óta arra fordítja, hogy a magyar reformzsidó mozgalomban olyan közösséget teremtsen, ahol a tagok felszabadultan és szeretettel élhetik meg a zsidósághoz való tartozás örömét. A fiatalokat megszégyenítő energiája és lendülete sokakat magával ragad, így dr. Gróf Tamás munkája pótolhatatlan a Bét Orim élén.

Hangodi László történész, főmuzeológus – A tapolcai zsidóság történetének egyik legfőbb szakértője, a helyi zsidó kultúrtörténeti séták, túrák vezetője, akinek az előadásai révén a zsidó és nem zsidó hallgatóság is egyre több és több ismerettel gazdagodik a zsidó kultúrából és történelemből. A Zsidó borászdinasztiák Tapolcán című műve olyan hiánypótló tudományos munka, amellyel Hangodi László örökre beírta nevét a helytörténetbe.

A Hanoar Hatzioni csapata – Ez a szervezet nagyon sokat tesz a budapesti zsidó ifjúság aktivizálásáért és összetartásáért. A csapat tagjai sok-sok tudást és kulturális értéket adnak át, a közösség jelenlegi vezetői pedig hatalmas szerepet játszanak abban, hogy a Hanoar Hatzioni jelentős eredményeket könyvelhet el a közösségfejlesztésben. Mindenki számára példamutató, hogy ez a csapat a szabad ideje javát is a zsidó közösség szolgálatában állítja.

A Hasomer Hacair csapata – A Somer (Hasomer Hacair Magyarország Zsidó Ifjúsági Szervezet) tagjainak munkája révén a magyar zsidó ifjúság nemcsak a zsidó hagyomány értékeivel gazdagodik, hanem a gyerekek és a fiatalok megtapasztalják az őszinte odafigyelés és törődés mással nem pótolható élményét is. Az ifjak az egyedi, speciális helyzetüknek és egyéni szükségleteiknek megfelelően részesülnek közösségi és egyéni gondoskodásban. A csapat tagjai és díjnyertes madrich-jai kiváló programszervezők, akik több korosztálynak nyújtanak maradandó zsidó közösségi élményt.

Heller Zsolt egyetemi oktató – A Debreceni Zsidó Kulturális és Tudományos Kutatóintézet igazgatója, több zsidó témájú könyv szerzője, a Debreceni Egyetem tanára, aki nagy szerepet vállal a zsidóság múltjának kutatásában, a helyi zsidó élet fenntartásában. Színvonalas programokat hoz létre, az I. Debreceni Zsidó Utcafesztivál létrejöttében is jelentősen kivette részét.

Kardos Ágnes pedagógus – A Lauder Iskola oszlopos tagja, aki különös figyelemmel, törődéssel fordul más emberek, családok, közösségek segítése, támogatása felé. Jóindulatának, érzékenységének köszönhetően évről évre nőnek az iskola micve tevékenységei. Nevéhez fűződik különböző adománygyűjtések szervezése, ajándékcsomagok készítése, érzékenyítő programok szervezése. Számos nagyszabású akció szíve-lelke, szervezője.

Kelemen Katalin rabbi – A Szim Salom közösség egyik alapítója és nyugdíjba készülő rabbija, akinek köszönhetően a reformzsidó mozgalom rengeteget fejlődött Magyarországon. Közösségéből sokan nőttek ki és vitték tovább a judaizmus értékeit rabbiként, kántorként, a zsidóságukat megélő emberként. Kelemen Katának Magyarországon az első női rabbiként sok előítélettel kellett megküzdenie, de sikerre vitte egyéni harcait: nagyon sokaknak segített a zsidóság pozitív megélésében, és egy férfiak által dominált, ellenséges környezetben máig rendületlenül küzd a reformzsidóságért. Nélküle nem volna magyar progresszív zsidóság.

Kirschner Péter Mazsike-elnök – A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (Mazsike) elnöke fáradhatatlan lelkesedéssel dolgozik a magyar zsidó kultúra megőrzésén, gyarapításán és népszerűsítésén. Nyitottsága széleskörű és befogadó: mind a kultúra ágai, mind a különböző emberek felé. Ezzel a hozzáállásával sokat tett a zsidó-nem zsidó együttélésért és azért, hogy nagyobb figyelmet kapjon a vidéki zsidó kultúra és közösség.

Kreisler Gábor – A Debreceni Zsidó Hitközség aktív tagja, kreatív ember, a Debreceni Zsidó Szabadegyetem vezetője, akinek az OR-ZSE szabadegyetemi előadásait köszönheti a cívisváros. Részt vesz konferenciák szervezésében, vezetett sétákat tart a helyi zsidónegyedben, segít a családjuk, a múltjuk után kutatóknak. Ő az az ember a debreceni zsidó közösségben, akire mindenben lehet számítani.

Ligeti András budapesti irodavezető (WJC) – A Zsidó Világkongresszus (World Jewish Congress – WJC) budapesti irodájának vezetője, aki kiemelkedő diplomáciai érzékével és széleskörű nemzetközi kapcsolataival nagyon sokat tesz a magyarországi zsidó közösség megismertetéséért szerte a világban. Közösségépítő és közösségszervező ember, akinek az oroszok által megtámadott Ukrajna zsidó menekültjei rengeteget köszönhetnek.

Mayer András és Mayer Gábor közösségépítők – Glaser Jakab 2004-es halála után mindenki azt hitte, hogy a Teleki téri közösség megszűnik, de Mayer András és Mayer Gábor pótolhatatlan munkája révén a körzet él és virágzik. A Teleki Téri Zsinagóga Glaser Emlékalapítvány vezetőiként a Mayer testvérek minden erejükkel fenntartják és működtetik a zsinagógát.

Dr. Nógrádi Gergely főkántor – Operaénekesi adottságokkal rendelkező, különleges hangú kántor, aki nemcsak a Frankel-zsinagóga közösségét ejti ámulatba hangi adottságaival, hanem számos zsidó kulturális rendezvény fellépőjeként is. Nemcsak énekel, de ír is, számos könyv és tankönyv szerzője, akinek arra is maradt energiája, hogy a rabbiképzőben doktoráljon. Alázattal szolgálja a magyar zsidóságot, kántorként fáradhatatlanul élteti a zsidó kultúrát.

Zeév Paskesz rabbi – A zsidó vallási hagyományok türelmes és szeretetteljes tanítója, az ortodox hitközség tartóoszlopa évtizedek óta. Tanításai és Tóra-magyarázatai legendásak, nemcsak okos meglátásai, de különleges előadói képességei miatt is. Közösségének nagy megbecsültségnek örvendő, széles körben ismert és tisztelt világi vezetője.

Reich Tamás – A budakeszi zsidó közösség motorjaként negyedszer szervezi meg a nyilvános Hanuka gyertyagyújtást az idei esztendőben. Mivel a gyertyagyújtók a helyi és a zsidó közösség ismert személyiségei (polgármester, testületi tagok, rabbik, kántorok), az esemény Budakeszin hagyománnyá vált. Rendületlenül szervezi, intézi a budakeszi zsidó temető rendbehozatalát, bekerítését.

Dr. Ruff Tibor teológus – Meghatározó szerepet játszik a zsidó-keresztény kapcsolatok erősítésében, a vallásközi párbeszédek fontosságának elismertetésében. Jelentős tudományos tevékenységet végez teológusként, fontos munkája a Biblia egyik modern fordítása, a zsidó-magyar kapcsolatok erősítése.

Sinsin önkéntesei: Maya Ben Ami és Yael Sasson – Idén már ötödik éve, hogy izraeli önkéntesek, sinsinek dolgoznak Budapesten. A fiatalok fáradhatatlanul dolgoznak, a zsidó közélet szinte minden színterén megjelennek, sokat köszönhet nekik az IKI és a Szochnut, a Lauder, a Scheiber, a Benjámin óvoda, a Bálint Ház, több zsinagóga, a Hánoár, a Somer. Yael és Maya elismerésével az eddigi összes sinsin megkapná a díjat.

Dr Szirmai Viktor, az Olajág Otthonok főigazgatója – Az általa vezetett otthonok révén évente több ezer idős ember életében jelent biztonságot, minőségi életet, levéve a családtagok ezreinek válláról a mindennapok terhét. A biztonság mellett célkitűzése a minőségi, boldog, hittel teli élet, amelyet minden lakó és munkavállaló megkap a dr. Szirmai Viktor által vezetett intézményekben.

A Hanukatalizátor-díj korábbi nyertesei 

2012 Szeszler Anna / Hanoar Hatzioni Hungary

2013 Nagy János Ádám / Kibuci Bucik Tábor

2014 Toronyi Zsuzsanna / Csillagos Házak (OSA Archívum)

2015 Verő Tamás rabbi és Verő-Bán Linda / Kő kövön – Töredékek a magyar vidéki zsidóság kultúrájából a Néprajzi Múzeumban

2016 Radnóti Zoltán rabbi / 100 év – 100 tárgy – a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár kiállítása

2017 Steiner Zsófia / Benjámin Óvoda

2018 Deák Andrea / Adománytaxi

2019 Vadász Magda

2020 Király Kinga / A Haver Alapítvány önkéntes csapata

2021 Borgula András / Megyeri Jonatán / A Sanyinéni Telefonos Krízisvonal önkéntesei 

  • Zsidónak lenni nem kerül pénzbe, a zsidó média viszont nincs ingyen.

    Támogasd te is Magyarország egyik legolvasottabb zsidó lapját, a Kibic Magazint!

    Támogatom»

Facebook
Twitter
Tumblr
Email
WhatsApp