Vári György folytathatja rabbinikus tanulmányait

Ugyanakkor az OR-ZSE szükségesnek látja, hogy Vári György szakember segítségét kérje, amiért a múltban tanárként szexuálisan és érzelmileg is visszaélt diákjai kiszolgáltatott helyzetével, és ezt utána az áldozatok akarata ellenére nyilvánosságra hozta.

Állásfoglalást adott ki Vári György harmadéves rabbihallgató nemrég a Facebook-on tett nyilvános bűnvallomásával kapcsolatban az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem (OR-ZSE), amelyről a Kibic is beszámolt.

Vári György néhány hete a Facebook-on tett nyilvános vallomást arról, hogy tizenöt éve tanárként visszaélve a helyzetével érzelmileg és szexuálisan is kihasználta több tanítványát. A nyilvános bűnvallomás nagy port kavart mind a közösségi médiában, mind a zsidó közösségben.

Az OR-ZSE most állásfoglalást adott ki az üggyel kapcsolatban. Mint írják, az intézmény semmilyen formában nem bíztatta Várit arra, hogy megtegye ezt a vallomást, amely többek között azért váltott ki közfelháborodást, mert az áldozatok kifejezett kérése ellenére került nyilvánosságra. Kifejtik, hogy semmilyen felelősség nem terheli őket Vári tettéért, mivel annak idején nem állt kapcsolatban az intézménnyel és nem is élt vallásos életet. Ugyanakkor többen – így a Kibic Magazin is – kérdéssel fordult az intézmény felé, hogy ilyen múlttal – még a bűnvallomás ellenére is – lehet-e valakiből rabbi, ezért úgy gondolta az Egyetem, hogy nyilvános álláspontot fogalmaz meg.

Mint írják:

“A zsidó vallási hagyomány szerint még a legnagyobb vétkek utáni megtérés, illetve az elkövetett bűntől a megtérő lelkében támadó viszolygó elfordulást követő, illetve jelző bűnvallomás sem pusztán lehetőség, hanem a Tóra egyik kötelező érvényű, tevőleges parancsolata.

A megtérés őszinteségét teljes bizonyossággal ugyanakkor csak Isten tudhatja, de a zsidó vallásbölcseleti álláspont az őszinte megtérés lehetőségének tekintetében mégis derűlátó. Azt föltételezi, hogy minden ember képes lehet az általa elkövetett bűnnel történő, valódi, őszinte önvizsgálatból fakadó szembenézésre.”

Vári György

 Az Egyetem állásfoglalása kitér Vári György személyére is, és arra hivatkozva, hogy “hosszú évek óta személyesen ismerik, őszintének tekintik az életvitelében, gondolkodásában és emberi kapcsolataiban bekövetkezett minden változását, tapasztalták korábbi tetteivel kapcsolatos – a nyilvános bűnvallomást hosszú évekkel megelőző – vívódását és bűntudatát, és így nincs okuk feltételezni, hogy egykori vétkeinek megbánása ne a vezeklés és a megtisztulás őszinte vágyából fakadna.”

Az OR-ZSE állásfoglalása szerint Vári György őszintén bánja korábban elkövetett bűneit, szerintük a megtérő bűnös nem hogy „veszélyt” nem jelent a közösségre, de a rabbinikus hagyomány szerint egyenesen olyan, mintha helyreállította volna a Szentélyt és annak oltárát megtisztította volna (Vájikrá rábá 7:2).

Szerintük a Talmud többre tartja a megtérő bűnöst a vétekbe nem esőnél, mert a bűntől elfordulni, a bűnt elismerni, azaz nem letagadni, hanem megtagadni a legembertpróbálóbb kihívások egyike (Bráchot 34b).

 

Mindezekből következően nincs rá okuk, hogy akadályt gördítsüenek Vári György tanulmányainak folytatása elé.

 Ugyanakkor határozottan elítélik, hogy a sérelmet elszenvedők kérése ellenére került nyilvánosságra a vallomás, és nagyon súlyos hibának tartják ilyen esetben a nyilvános bűnvallomást.

 

Az intézmény vezetősége e tekintetben a vallásjogi szempontoktól függetlenül, általános erkölcsi aspektusból a Patent Egyesület és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány a sértettek érdekét elsőrangú szempontnak tekintő állásfoglalását tekinti irányadónak.

Az OR-ZSE szerint  a növendék vétkes mulasztáson érhető továbbá a tekintetben is, hogy nem vetett számot a szociális média nyújtotta nyilvánosság személyességének hamis érzetével és a térben is és időben is korlátlan nyilvánosságnak az áldozatok lelkére nehezedő többletterhével.

A nyilvános vallomással kapcsolatban az OR-ZSE vezetőségének tehát az az álláspontja, hogy noha Vári György szándékai tiszták és feddhetetlenek voltak, cselekedete mégsem volt helyénvaló, mind vallási, mind pedig morális szempontból további vétkek fakadtak belőle.

Az Egyetem vezetősége személyes megbeszélést is folytatott Vári Györggyel, és arra jutottak, hogy a múltbéli vétség lelki feldolgozása vélhetően korántsem zárult le még, és mindenképpen kompetens személy segítségére lesz szüksége a teljes feldolgozáshoz, és ez egyben a teljes megtérésnek is a feltétele. Vári György nemcsak egyetértett ezzel, hanem arról is tájékoztatott bennünket, hogy már a megbeszélés előtt szakértőhöz fordult segítségért.

Az OR-ZSE ígérete szerint a lelki terápiás folyamatot figyelemmel kíséri.

Ezen kívül az eset megerősítette abban az intézményt, hogy külső és belső szakemberek bevonása mellett a rabbiképzés hagyományos, több évszázados curriculumait olyan elméleti és gyakorlati képzésekkel szükséges kiegészíteni, melyek fölvértezik a rabbiszakos növendékeket azokkal az önismereti, szexuál- és pasztorálpszichológiai, pszichotraumatológiai készségekkel, illetve a GBV-vel (a társadalmi nemekből, szerepekből fakadó erőszak kérdéskörével), valamint a szociális média használatával kapcsolatos ismeretekkel, melyek a hitéleti közösségszervezés, a gyakorlati lelkészet és lelki gondozás legújabb kori problémakörében eligazítanak.

A teljes állásfoglalás itt olvasható:

No Title

No Description

  • Zsidónak lenni nem kerül pénzbe, a zsidó média viszont nincs ingyen.

    Támogasd te is Magyarország egyik legolvasottabb zsidó lapját, a Kibic Magazint!

    Támogatom»

Facebook
Twitter
Tumblr
Email
WhatsApp