Ma 114 éve halt meg tragikusan fiatalon a cionizmus atyja

Idén július 3. a zsidó naptár szerint ugyanúgy Tammuz 20, mint 1904-ben, amikor Edlachban elhunyt Theodor Herzl. A szokásos jelző szerint ő a „cionizmus atyja”,” Chozé Hamedina” Izrael Állam megálmodója.

Herzl neológ zsidó légkörben nevelkedett. Középiskolai tanulmányait a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban fejezte be.

1878-ban családjával Bécsbe költözött, ahol az egyetemen jogot és irodalmat tanult. 1884-ben szerzett jogi doktorátust. 1891-ben a Neue Freie Presse című bécsi lap párizsi tudósítója lett.

Párizsban érte az igazi nagy megrázkódtatás: ő tudósította lapját a Dreyfus-ügyről és megtapasztalta a per kapcsán erőteljesen megnyilvánuló antiszemitizmust. Ennek hatása alatt született meg Der Judenstaat (A Zsidó Állam) című értekezése, amely 1896. február 14-én jelent meg nyomtatásban.

“Nép vagyunk, mert külső ellenségeink kovácsoltak bennünket egy összetartozó néppé … Asszimilálódni nem tudunk és nem fogunk soha, mert a népek ezt lehetetlenné teszik számunkra … Az antiszemitizmust leküzdeni nem lehet, mert ott, ahol zsidók nagyobb számban élnek, ott az antiszemitizmus okait megszüntetni nem lehet . . . A megoldás csak egy lehet: az önálló zsidóállam! … Az egész terv végtelenül egyszerű a maga alap-formájában, de annak is kell lennie, ha igényt tart arra, hogy mindenki megérthesse. Adjanak nekünk szuverenitást a földkerekségnek egy, a mi igazolt népi szükségleteinknek megfelelő darabján, minden egyébről magunk fogunk gondoskodni.” (Theodor Herzl)

Theodor Herzl

A Dohány utcai zsinagóga szomszédságában született 1860-ban, s tragikusan fiatalon, 44 évesen halt meg szívbajban 114 évvel ezelőtt. A bécsi Zentralfriedhofban temették el, ahonnan hamvait 1949-ben Jeruzsálembe szállították, – ma a róla elnevezett Herzl-hegyen nyugszik.

Halála megrázta a zsidó világot, bécsi temetésén több mint hatezren vettek részt, s halálhírét, temetésének részleteit címoldalaikon hozták a lapok. A korszak divatos újdonságának számító képeslapokon is megemlékeztek róla: halála alkalmából több gyász-képeslap is megjelent. Ezek talán legszebbike a pesti Schwarz Ignác utóda által forgalmazott lap, melynek grafikáját az elkötelezett cionista Seelenfreund Salamon tervezte. Ő is ahhoz a friss művész-csoporthoz tartozott, akik a diaszpóra asszimiláns művészete helyett az autentikus zsidó művészet megteremtésére törekedtek, ennek érdekében az európai szecessziós törekvéseket és a cionista gondolatot egyesítették.

Legmegfelelőbbnek és a zsidó írásos tradícióval leginkább összeilleszthetőnek a héber betűkből kialakított ornamensek alkalmazását tekintették. Seelenfreund Herzl gyászemléklapján a zsidó tradíció ősi elemeit ötvözi a korszak legmodernebb stíluselemeivel. A fehér sztélé-sírkövön Herzl héber neve (Benjamin Herzl) szerepel olyan jelzővel (hameor hagadol = a nagy fény), amely egy szójátékkal a középkori nagy rabbi, Rabbénu Gersom jelzőjére (hameor hagolá = a diaszpora fénye) emlékeztet. Ezt a párhuzamot erősíti a sztélé alsó részének felirata: aki megmutatta a szétszóratásból kivezető utat. A sztélé mellett a héber betűk elemeiből összeállított menóra és növényi inda motívumok láthatóak.

 

  • Zsidónak lenni nem kerül pénzbe, a zsidó média viszont nincs ingyen.

    Támogasd te is Magyarország egyik legolvasottabb zsidó lapját, a Kibic Magazint!

    Támogatom»

Facebook
Twitter
Tumblr
Email
WhatsApp