Meghívó

A Kibic Zsidó Szervezetek és Közösségek Szövetségének (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 16.) Elnöke az Alapszabály 11. §-a alapján összehívja évi rendes közgyűlését, melyre ezennel meghív minden tagot.

A közgyűlés ideje: 2018. május 9. (szerda) 16:00

A közgyűlés helye: 1077 Budapest, Csányi utca 5.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. 2017-es pénzügyi beszámoló elfogadása.
2. Az új, Kibicbe belépni szándékozók belépéséről szavazás (Hillel Hungary, 2B Galéria,
Mózes Ház).
3. A beérkezett pályázat megvitatása és szavazás a programról és a tisztújításról.
4. Alapszabály Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban álló
és egyéb módosítása, módosításokkal egységes szerkezetben történő elfogadása.
5. Egyebek.

A hatályos alapszabály értelmében a közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult
tagok mindegyike jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést újra össze kell hívni.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye megegyezik az
eredeti helyével, kezdetének időpontja 2018. május 9. (szerda) 17:00, az így megtartott
megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti
napirenden szereplő kérdésekben.

A közgyűlésen a tagok mindegyike egy-egy szavazattal rendelkezik.

A közgyűlés határozatait főszabályként nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Kétharmados szótöbbség szükséges a
Szövetség Alapszabályának módosításához, továbbá a Szövetség feloszlásának, vagy más
szervezettel történő egyesülésének elhatározásához, valamint az Elnökséghez benyújtott
tagfelvételi kérelem, illetve a tag kizárásról történő másodfokú határozathozatal tárgyában.

A közgyűlés titkos szavazással határoz a Szövetség tisztségviselőinek megválasztásáról,
továbbá azon kérdésekben, amelyeknél a szavazásra jogosultak legalább 1/3-a ezt
indítványozza.

Kelt: Budapest, 2018. április 16.

Borgula András elnök
Kibic Zsidó Szervezetek és Közösségek Szövetsége

  • Zsidónak lenni nem kerül pénzbe, a zsidó média viszont nincs ingyen.

    Támogasd te is Magyarország egyik legolvasottabb zsidó lapját, a Kibic Magazint!

    Támogatom»

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on tumblr
Tumblr
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp