Meghívó

  • Zsidónak lenni nem kerül pénzbe, a zsidó média viszont nincs ingyen.

    Támogasd te is Magyarország egyik legolvasottabb zsidó lapját, a Kibic Magazint!

    Támogatom»

A Kibic Zsidó Szervezetek és Közösségek Szövetségének (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 16.) Elnöke az Alapszabály 11. §-a alapján összehívja évi rendes közgyűlését, melyre ezennel meghív minden tagot.

A közgyűlés ideje: 2018. május 9. (szerda) 16:00

A közgyűlés helye: 1077 Budapest, Csányi utca 5.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. 2017-es pénzügyi beszámoló elfogadása.
2. Az új, Kibicbe belépni szándékozók belépéséről szavazás (Hillel Hungary, 2B Galéria,
Mózes Ház).
3. A beérkezett pályázat megvitatása és szavazás a programról és a tisztújításról.
4. Alapszabály Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban álló
és egyéb módosítása, módosításokkal egységes szerkezetben történő elfogadása.
5. Egyebek.

A hatályos alapszabály értelmében a közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult
tagok mindegyike jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést újra össze kell hívni.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye megegyezik az
eredeti helyével, kezdetének időpontja 2018. május 9. (szerda) 17:00, az így megtartott
megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti
napirenden szereplő kérdésekben.

A közgyűlésen a tagok mindegyike egy-egy szavazattal rendelkezik.

A közgyűlés határozatait főszabályként nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Kétharmados szótöbbség szükséges a
Szövetség Alapszabályának módosításához, továbbá a Szövetség feloszlásának, vagy más
szervezettel történő egyesülésének elhatározásához, valamint az Elnökséghez benyújtott
tagfelvételi kérelem, illetve a tag kizárásról történő másodfokú határozathozatal tárgyában.

A közgyűlés titkos szavazással határoz a Szövetség tisztségviselőinek megválasztásáról,
továbbá azon kérdésekben, amelyeknél a szavazásra jogosultak legalább 1/3-a ezt
indítványozza.

Kelt: Budapest, 2018. április 16.

Borgula András elnök
Kibic Zsidó Szervezetek és Közösségek Szövetsége

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on tumblr
Tumblr
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp