Jom Kippur a Szim Salom Hitközséggel

Istentisztelet, közös tanulás, böjt: töltsük együtt Jom Kippur előestéjét és Jom Kippur napját a Szim Salom Hitközségben! Az imák és tanulások rendje a következőkben olvasható.

Október 11. kedd

Erev Jom Kippur

18.30 Kol Nidré istentisztelet

Helyszín: Bálint Ház I. em., MaceszGombóc terem

Október 12. szerda

Jom Kippur napja

Imák délelőtt

10.30 Sáhárit istentisztelet Tóraolvasással

12.15 Mázkír emlékező gyászistentisztelet

Kérjük, hogy aki csak a mázkírra jön, 12 óráig érkezzen meg.

Tanulások délután

14 óra Megláthatjuk-e Isten arcát? – Kelemen Katalin rabbi siúrja

Van-e egyáltalán Istennek arca? Ha nincs, akkor hogyan merülhet fel a címben feltett kérdés? Ha viszont van, akkor miért tilos látnunk azt?

A zsidó vallástól a paradoxonok sem idegenek.

Hagyományunk minden évben megajándékoz minket egy teljes nappal, amelynek minden mozzanata arra irányul, hogy “szemtől szembe” állhassunk Istennel. Idén ennek a különleges napnak két óráját ennek a témának fogjuk szentelni. E tárggyal kapcsolatos, a Tórából, midrásokból, Maimonidésztől, a Sulchán Áruchból vett szövegekről fogunk beszélgetni.

16 óra Jónás Könyve és az Engesztelés Napja – Chevruta tanulás Kelemen Katalin rabbival a mindannyiunkban élő engedetlen prófétáról és a transzformáció lehetőségéről.

Szertartások este

18.45 Neilá

A kapuk becsukódnak – Záró istentisztelet

19.30 Havdala

Ezután a böjt megtörése, majd vegetáriánus piknik vacsora.

A böjt közös megtöréséhez és a piknik vacsorához kérjük, hozzatok tartalmas vegetáriánus ételeket.

Helyszín: Bálint Ház I. em., MaceszGombóc terem

  • Zsidónak lenni nem kerül pénzbe, a zsidó média viszont nincs ingyen.

    Támogasd te is Magyarország egyik legolvasottabb zsidó lapját, a Kibic Magazint!

    Támogatom»

Facebook
Twitter
Tumblr
Email
WhatsApp