Intrika, csábítás, vérbosszú, háború, népirtás

Honnan ismerjük ezeket a fogalmakat? Drámák, színjátékok, sőt szappanoperák kedvelt fordulatai. Esetünkben Bileám, a bukott próféta, az elkövetkezendő tragédiák sorozatának elindítója. (Matot hetiszakasz)
Amikor elkezdtem törni a fejem a Matot hetiszakasszal kapcsolatban, úgy éreztem, túl nagy fába vágtam a „tollam”. Csupa „nemszeretem” esemény tanúi vagyunk.

Aztán elmentem kávét inni.

Visszatérvén íróasztalomhoz, rápillantottam eddigi írásomra és megláttam! Mindvégig ott volt az orrom előtt!

Kedves Olvasóim,

Honnan ismerjük ezeket a fogalmakat? Intrika, csábítás, vérbosszú, népirtás. Igen, dráma, színjáték, sőt szappanoperák kedvelt fordulatai.

Esetünkben Bileám, a bukott próféta, az elkövetkezendő tragédiák sorozatának elindítója.

Bileám látszólag dolgavégezetlen és valószínűleg megszégyenülten távozott volna, de mielőtt végleg eltűnt, még egy kísérletet tett. Utolsó próbálkozásként – egyben saját hírnevét is mentve, azt tanácsolta Báláknak, hogyha szemtől szemben nem bírja legyőzni Izraelt, akkor folyamodjék cselhez, csábításhoz. Bálák (a balek) hallgat a tanácsra és elküldi népe asszonyait, hogy segítségükkel aláássa az ellenséges sereg morálját és elgyengítse katonáit. A moabita asszonyoknak minden okuk megvolt, hogy engedelmeskedjenek királyuknak, rettegtek az ismeretlen vademberektől, féltették családjaikat, városaikat, országukat, a termést. Amit nem tudhattak, hogy áldozatuk felesleges volt, mert Izraelnek nem szabadott bántani Moábot és leszármazottait, sem háborút indítania ellenük, mivel rokoni szálak fűzték hozzájuk.

A moabitákkal ellentétben a midjanitáktól senki sem várta el, hogy közbelépjenek. Maguk döntöttek úgy, hogy lányaikat kurtizánokká változtatják, hogy segítsenek megrontani Izraelt. Igyekezetük sikerrel járt, bár valószínűleg nem tudatosodott bennük, milyen árat kell fizetniük nem kívánt közbelépésükért. Ugyanis a következő történt:

Történetünk főhőse, Mózes, kinek felesége midjanita, apósa a midjaniták egyik vezetője volt. Mózes, szokás szerint hallgatott, Pinchászra hagyva a piszkos munkát.

Megpróbáltam magam főhősünk helyébe képzelni, de arra a következtetésre jutottam, hogy kétségbeesetten próbálnám elkerülni, hogy a kezemhez több ezer ember vére tapadjon. Nem úgy Mózes. Ebből a córeszből nem szabadulhatott kisebb-nagyobb lelki sérülések és vezetői tekintélye csorbítása nélkül. Becsületére legyen mondva, nem sokáig vacilált. Tudta, hogy a midjániták elleni büntető expedíció után meg fog halni (hiszen ezt az Örökkévaló egyértelműen megmondta), ennek ellenére azonnal végrehajtatta a parancsot, bár ő személyesen nem vett részt a mészárlásban és Jósuát (utódját) sem engedte. Nem hódító háborúba küldte az embereit, hanem az ellenség megbüntetésére, mészárlásra.

Amikor a sereg zsákmánnyal megrakottan visszatért, Pinchász jelentette, hogy lerohanták a környéken lévő midjanita törzseket, megsemmisítették a katonákat, és hogy természetesen nőket is vittek vissza magukkal a táborba. Mózes dühödten kérte számon, hogyan hagyhatták éppen a nőket életben:

“Hiszen ezek voltak azok akik hitszegésre csábitották az Örökkévaló ellen Izrael fiait, Bileám tanácsa szerint, a peori affér során! Miattuk érte csapás az Örökkévaló közösségét!” (4 Mózes, 31, 16).

Nem tudok róla, hogy Mózes utasítását követve kivégezték volna az asszonyokat, de az tény, hogy Pinchásznak és embereinek eredetileg eszükbe sem jutott kiirtani őket. Történetük elvarratlan szál marad az idő szövetében…

Bálám az intrikus, Bálák a megvezetett, Mózes a dühöngő, csábító nők hada, népirtás, csel és vérbosszú.

Azt hiszem, eléggé kimerítő volt a heti parasha. Mindenkinek jó pihenést

és

Sabat salom

  • Zsidónak lenni nem kerül pénzbe, a zsidó média viszont nincs ingyen.

    Támogasd te is Magyarország egyik legolvasottabb zsidó lapját, a Kibic Magazint!

    Támogatom»

Facebook
Twitter
Tumblr
Email
WhatsApp