//
Következő ünnep: Hanuka - חנוכה

Napi Tóra: képes-e bárki elpusztítani a zsidókat?

Jákob ketté osztotta táborát, amikor Ézsauval találkozott, hogy háború esetén legalább az egyik maradjon meg. Hitler hatalomrajutásakor az 1930-as évek kiemelkedő rabbija Hitlert Ézsauhoz hasonlította, és kizárta, hogy bárki ki tudja pusztítani a zsidókat.

Bibliodráma

Az Örökkévaló mindenütt jelen van...?

Talán nincs idegesítőbb, mint mikor parkolsz és öten nézik az utcán, hogyan kanyarodsz be. Vagy mikor a munkahelyen tudod, öten fülelik, hogy kivel és mit beszélsz. Közben pedig vágyjuk, hogy foglalkozzanak velünk, figyeljenek ránk. Az Örökkévaló mindenütt jelen van az életünkben - fogalmazza meg a zsoltáros. Jó ez nekünk? Mennyire lehet hozzád közel kerülni? Ki és hogyan kerülhet hozzád? Jó veled lenni? Ezeket a kérdéseket járjuk körbe a novemberi bibliodrámán.

Szeptembertől havi rendszerességgel bibliodráma az IKI-ben!

A bibliodráma évezredes hagyományokban gyökerező, a harmadik évezred elején mégis újonnan felvirágzó „műfaj” a Bibliával való egzisztenciális foglalkozás korszerű lehetősége, esélye. A bibliodráma sokrétű, kreatív csoportos tevékenység, amelynek célja a Szent Könyvek szövegeivel való találkozás során a közösségi és személyes lelki egészség ápolása.

A hívő szeret megfeledkezni arról, hogy testben létezünk. Hallja, olvassa az Igét, de ilyenkor nem figyel a gyomorkorgásra, a lábzsibbadásra, sőt csendet parancsol. Elhessegeti indulatait, a tisztelet nevében megálljt parancsol érzelmeinek. A bibliodráma ellenben kísérletet tesz teremtettségünk bármely sajátosságát bibliaolvasásra bírni.

A bibliodráma NEM SZÍNHÁZ, ahol nézők vannak és játékosok, hanem minden jelenlévő játékos. Éppen ezért nem lehet „megnézni” egy bibliodrámát, de részt lehet venni benne.A bibliodráma játék, azaz cselekvés. Próba, azonosulás, utánzás, megjelenítés, kiábrázolás egzisztenciális kockázat nélkül. Önfeledt, felszabadító, inspiráló, „aha” élményeket adó, elgondolkodásra késztető játék. Az történikilyenkor, hogy a választott szöveg, vagy a helyzet egy vonatkozása megérint bennünket, szembesít élethelyzetünkkel, életérzésünkkel, tapasztalatunkkal, rejtett, vagy nyilvánvaló kérdéseinkkel. Ebből adódik konfliktusunk a szöveggel. Az is megtörtén(het)ik, hogy „átjön” az üzenet. Mint a prófétai szó.

A bibliodráma eleven találkozásaz egyes résztvevő, a csoport egésze és a szöveg között. A csoporttagok teljes emberként egyéni élettörténetükkel, vallásos szocializációjukkal és testi-lelki-szellemi meghatározottságukkal érkeznek a csoportba és lépnek kapcsolatba a szöveggel. Az Írás szövegeivel találkozó ember formálódik, alakul a szöveg által, de a szöveg is alakul, formálódik, újrafogalmazódik a vele kapcsolatba kerülő közösség és annak tagjai által.A szöveg és a résztvevők élettörténete kölcsönösen föltárja egymást. A bibliodráma alap-eleme a játék, amivel a gyermek önfeledten tanulja meg érteni a világot. A játszó ember, mint a gyermek is, fölismeréseket él meg.

A bibliodráma összetett, eklektikus műfaj, kevés szóval él, tudatosan lassít, az esztétikai, művészi eszközöket is segítségül hívja a szent szöveg kibontásához. Minden esetben a SZÖVEG ihleti, korrigálja és provokálja a bibliodrámát. Az eszközök nem illusztrálják a szöveget, ahogy a szöveg sem illusztráció „frappáns” eszközeinkhez. A bibliodráma nem „barkácsszakkör”; nem művészkedünk, de alkotunk. Az ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZI ESZKÖZÖK segítségével a nem fogalmi nyelvet is bevonjuk a szöveg kibontásához: a test kifejezőkészsége és érzékelő képessége; a gesztusok, tánc, színjáték, színek, formák, szagok, hangok, költészet számtalan elemét segítségül hívjuk. A testi élmény sok mindent elővételez a textusban tetten érhető érzésekből, gondolatokból; általa a valóság új, megváltozott érzékelése, észlelése, megragadása lehetséges.

A bibliodráma FOLYAMAT. Az észlelésre irányuló játékok és az azt követő tapasztalatcserék és reflexiók egymásutániságában bontakozik ki, kör-körösen mélyül. A folyamat során a csoport, benne minden résztvevő nyitott, előre nem meghatározott interakcióba lép a bibliai szöveggel. A verbalitáson túl mozgósítja a bennünk rejlő kreatív késztetések sokféleségét, fantáziánkat, a mozgás és testbeszéd archívumában őrzötteket, a valláskultúra ősi formáit, mindazt, ami emberré teremtettségünk adománya.

Az alkalmakon a csoporttagok szabadon játszanak. Annyit mutatnak meg magukból, mondanak el érzelmeikből, gondolataikból, amennyit ott és akkor jó szívvel tudnak. Ami egy csoportalkalmon történik, az csak a résztvevőkre tartozik. A CSOPORTTITOK tiszteletben tartása adja meg a résztvevők számára a szabad megnyílás biztonságát. A kis közösség védett és elfogadó légkörében felszabadult és felszabadító játékban vehetünk részt egzisztenciális kockázat nélkül, mégis a történések mozaikjaiban megfogalmazódik az Örökkévaló nekem szóló, itt és most érvényes személyes üzenete.

Bízunk a Mindenható éltető lelkében és provokáló erejében!

(A Magyar Bibliodráma Egyesület kiadványa, 2007., szerk.: Papp Beáta, Stelkovics Gyöngyi)

 

Helyszín: Izraeli Kulturális Intézet 

Időpont: 2015-11-12 18:00

 

 

 

Kecskemét lehet a zsidó-keresztény párbeszéd központja?

Lehetséges, hogy nemsokára Kecskemét lesz az egyházak és felekezetek közötti párbeszéd európai központja. A Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács ugyanis 2018-ban a dél-alföldi városban rendezheti meg éves konferenciáját. Ha ez valóra válik, akár még Ferenc pápa is Kecskemétre látogathat.

Zsidók, keresztények és muszlimok imádkoztak közösen a Közel-Kelet békéjéért

Zsidók, keresztények és muszlimok imádkoztak közösen a Közel-Kelet békéjéért, a háború és a terror minden áldozatáért és azokért, akiket hitük miatt üldöznek, múlt vasárnap este Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban.

Napi Tóra: járhatóbb a békéhez vezető út

"A békéhez vezető út sokkal kedvezőbb, mint a háború útja", mondta utolsó beszédében Jichak Rabin, akinek a jövő héten lesz halálának 10. évfordulója. Ehhez kapcsolódik a hetiszakasz azon része, amely Ábrahám és Ávimeleh szövetségkötéséről szól.

Ferenc pápa elítélte az antiszemitizmust

Az antiszemitizmus ellen emelte fel szavát és a vallások közötti megújult együttműködést szorgalmazta Ferenc pápa szerdán a II. Vatikáni Zsinat Nostra Aetate című nyilatkozatának 50. évfordulójára emlékezve, amely új fejezetet nyitott a katolikus egyház és a zsidóság kapcsolatában.

Napi Tóra: minden nemzedéknek olyan vezetője lesz, mint amilyet érdemel

Noéval kapcsolatban gyakran felmerül a „relatív cádik" fogalma, kérdés, hogy csupán kora alacsony erkölcsi színvonalának köszönhetően érdemelte ki a cádik jelzőt, vagy inkább különösen nagy teljesítmény az övé, mert a legnehezebb időkben is képes volt igaz ember maradni?

Összművészeti központtá alakítják az egykori marosvásárhelyi zsinagógát

Az András Lóránt Társulat összművészeti központtá alakítja Marosvásárhely egykori zsinagógáját.

Napi Tóra: miért a hűvös őszi napokra esik a sátoros ünnep?

Miért Tisri, és miért nem - a kivonulás hónapjában, tavasszal - Niszan havában kell sátrakban laknunk, teszik fel a kérdést a zsidó bölcsek.

Napi Tóra: Luz, avagy a zsidó csont

Bölcseink szerint a Luz szimbolizálja a szellemi és a fizikai világ találkozását, és éppen emiatt táplálható egy olyan étkezés segítségével, melynek ideje a szombat kimenetele után, vagyis a szent és profán találkozásakor van.

Kibicek
« Január 2018 »
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31