//

Napi Tóra: Luz, avagy a zsidó csont

Bölcseink szerint a Luz szimbolizálja a szellemi és a fizikai világ találkozását, és éppen emiatt táplálható egy olyan étkezés segítségével, melynek ideje a szombat kimenetele után, vagyis a szent és profán találkozásakor van.
több Vallás

Napi Tóra: minden nemzedéknek olyan vezetője lesz, mint amilyet érdemel

Noéval kapcsolatban gyakran felmerül a „relatív cádik" fogalma, kérdés, hogy csupán kora alacsony erkölcsi színvonalának köszönhetően érdemelte ki a cádik jelzőt, vagy inkább különösen nagy teljesítmény az övé, mert a legnehezebb időkben is képes volt igaz ember maradni?
több Vallás

Napi Tóra: ne a lehetőségeink fényében lássuk életünket!

A megtérés lehetősége egyebek közt választásaink jelentőségére hívja fel a figyelmet, ahogyan a következő vers is: „Lásd, eléd tettem ma az életet és a jót, a halált és a rosszat".
több Vallás

Napi Tóra: rejtőzködő Isten Eszter könyvében

A "heszter pánim" (rejtőzködő Isten) koncepciója a monoteizmus legfejlettebb változatának mondható, ennek a gondolatnak a belsővé tétele jelentette a zsidó nép fennmaradásának zálogát. Ez tette lehetővé az újrakezdést a Szentély pusztulása után, ez adott erőt a vándorláshoz, a pogromok túlélőinek remény forrásává lett és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban Izrael állam megszületésekor egy majd' kétezer éven át őrzött álom beteljesüléséhez vezetett.
több Vallás

Napi Tóra: Mit kezdjünk a minket ért csapásokkal?

Elsőre szögezzük le: ne azt, amit Fáraó, ő ugyanis csak örülni tudott, ha egy végetért, de soha nem elemezte a történteket, a viselkedése minden esetben a csapást megelőző állapotához tért vissza.
több Vallás

A lényeg a jó szív?

A sófárfújás deklarált célja, hogy felébressze a szendergőket, és figyelmeztessen a megtérés fontosságára. A zsidó hagyomány meghatározó gondolata, hogy elsősorban cselekedeteink alapján vagyunk megítélve, a jó szív csak lehetőséget jelent... (Nicávim-Vájeleh hetiszakasz)
több Vallás

A tejjel-mézzel folyó ország

Fontos, hogyan látjuk a világot, mit és hogyan érzékelünk. Az élményeinken keresztül a valóság üzen nekünk, és ha jól figyelünk, megmutathatja nekünk az utat a tejjel-mézzel folyó országba. (Ki Távó hetiszakasz)
több Vallás

Az ígéret szép szó....

Közelednek a zsidó nagyünnepek, Jom Kippurkor talán a zsidóság egyik legismertebb "imáját", a Kol nidrét olvassuk, ami valójában nem is ima, hanem egy nyilatkozat a meggondolatlan fogadalmak eltörléséről. De vajon felmentést kapunk minden ígéretünk betartásáról? (Ki Técé hetiszakasz)
több Vallás

Az egyedüli igazság

A Tóra szerint minden vita, nézeteltérés, véleménykülönbség során tudatában kell lennünk, hogy legalább két igazság létezik, az egyik a miénk, a másik pedig az aktuális vitapartneré. De igazán az lenne szép, ha sokan úgy térnének nyugovóra, hogy ma sem mondták el a véleményüket olyan kérdésben, amihez nem értenek.
több Vallás

Jeruzsálem, az örök nyugvóhely

A jeruzsálemi Szentély felépítése előtt több szentélye is volt a zsidó népnek, ahol bizonyos időközönként áldozatot kellett bemutatnia. Először a pusztában, utána Silóban, majd Gibeonban és végül Nobban épült meg a "hajlék". Azonban a Tóra a jeruzsálemi Szentélyt nevezi meg az Örökkévaló végső házaként, ezért annak lerombolása óta nem lehet sehol másutt szentélyt építeni.
több Vallás

Ragaszkodás a bölcsekhez

Az imák megismerésével megnyílnak a héber olvasás, az évezredes hagyomány, és egyáltalán nem utolsó sorban a közösséghez tartozás kapui. Egy kissé radikálisabb vélemény szerint viszont, aki nem imádkozik, az nem méltó arra, hogy embernek nevezzék.
több Vallás

A mindenhatóság kihívásai

Általában egy hős küldetése akkor teljesül, ha legyőzi az erejét megkérdőjelező kihívásokat, és legyőzhetetlenné válik. De vannak olyan történetek, ahol az izgalmak sora éppen ekkor kezdődik. Radvánszki Péter rabbi írása a Váetchánnán hetiszakaszról.
több Vallás

Intrika, csábítás, vérbosszú, háború, népirtás

Honnan ismerjük ezeket a fogalmakat? Drámák, színjátékok, sőt szappanoperák kedvelt fordulatai. Esetünkben Bileám, a bukott próféta, az elkövetkezendő tragédiák sorozatának elindítója. (Matot hetiszakasz)
több Vallás

Mit kezdjünk a „mással"?

Vannak emberek, akik másképp viselkednek, mint mi, akik máshogy főzik a tésztát, akiknek mások a szokásaik, akik más nyelven imádkoznak, akiknek más a szerelemhez való hozzáállásuk. Kérdés, hogyan viszonyuljunk a kívülállóhoz, a másikhoz.
több Vallás

A megfejthetetlen kérdés: a vörös tehén

Bölcs Salamon minden tórai parancsolat okát megtalálta, kivéve egyet: miért nem tisztulnak meg a vörös tehén elégetésében résztvevők, holott az állat feláldozása engesztelés az egész nép bűneiért? Vajon van-e célja azoknak a kérdéseknek, amelyekre az ember nem ismeri választ?
több Vallás

Ősi recept modern vezetőknek

Vezetőink, csakúgy, mint hetiszakaszunkban Korách, gyakran vesztik szem elől a közösség érdekeit. Holott a legnagyobb vezetői feladat is csak akkor lehet eredményes, ha az közösségben és a közösséget bevonva történik.
több Vallás

A legjobbak titkos küldetése és a kollektiv Büntetés - Küldj magadnak (selách lechá)

Mi az hogy "magadnak" "לְךָ lechá"? Reflektálásról van szó? Felderítjük a terepet, hogy tudjuk mi és főleg ki vár ránk? Képesek vagyunk túlélni? Le tudjuk győzni az ellenségeinket? Képesek vagyunk bízni magunkban? Rá tudjuk bízni sorsunkat az Örökkévaló akaratára? Vajon bátrak vagyunk-e és elhivatottak?
több Vallás

Mirjam nagy szája

Mirjám és Áron kibeszélik Mózest a bizonyos „kusi nő" miatt. Egyáltalán nem tűnik igazságosnak, hogy míg Mirjám a táboron kívül szenved, addig Áron büntetlenül folytatja mindennapjait, mintha mi sem történt volna. (Beháálotchá hetiszakasz)
több Vallás

„A mohó vágyakozás sírjai" – hogyan tanulhatunk mértéket?

Igaz lenne-e az, hogy őseink ingyen hallal tömték degeszre hasukat Egyiptomban? Nem inkább a megszépítő nosztalgiáról van-e szó, amely a sivatagi vándorélet lelket kiszárító egyhangúsága, unalma és bizonytalansága közepette felértékeli a múltat? Nemcsak társadalmi közérzetünkben, hanem életünk más szféráiban is megfigyelhetjük, hogy a biztonság, a kiszámíthatóság önértékkel bír. (Beháálotchá hetiszakasz)
több Vallás
1. oldal / 3
Kibicek